ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Convocatòria de Turisme IKAT per a pimes europees. Suport financer per a diferents sectors industrials

El projecte IKAT presentat en les Iniciatives Conjuntes de Clúster, en el Ecosystem Strands Tourism té com a objectiu contribuir a la consecució de l’estratègia turística actualitzada avançada per la CE, després de les conclusions aconseguides pel Parlament i el Consell abans de la pandèmia per a l’ecosistema industrial del turisme europeu, especialment marítim i costaner a la zona de la Mar Negra i Med. Tono, aquesta finalitat, un Euroclustering IKAT aborda els diferents sectors i agents que componen l’ecosistema industrial del turisme a Europa: Clústers marítims i logístics, Clústers turístics i Clústers d’innovació i control de la qualitat de l’aigua. Els paquets de treball oferts a les PIME de l’ecosistema turístic (acceleració, innovació, adaptació digital i verda, accés a finançament i internacionalització), van ser dissenyats d’acord amb el nivell de vulnerabilitat regional i la seva dependència econòmica es posa en el sector del turisme basat en el RIS3.

L’establiment del Clúster va tenir lloc el 27 de novembre de 2008 a Palma. Els principals objectius del cúmul són crear un lloc de trobada per als agents econòmics i socials, les administracions públiques, els centres de recerca i altres entitats amb interessos vinculats a la mar, promoure el desenvolupament del sector marítim balear, estimular les activitats que tenen la mar com a referència, promoure la formació i garantir la creació d’un marc legal adequat per reforçar les activitats marítimes que tenen les Illes Balears com a àmbit d’acció, sense descurar les accions que es puguin dur a terme fora del territori. La CMLIB especifica els seus objectius com el llançament d’accions conjuntes en l’àmbit marítim per impulsar la competitivitat, afrontar els reptes tecnològics derivats de les regulacions mediambientals, crear projectes de cooperació, augmentar la presència internacional i la imatge del sector marítim balear i les seves empreses, promoure l’accés a la innovació i noves empreses o promoure la formació en bussines i el personal especialitzat.

En aquesta informació vos hi adjuntem informació per resoldre el dubtes i de cara a una possible sol·licitud per a la vostra empresa. La persona de contacte es diu Graciela Lingua el seu correu és: graciela_lingua@hotmail.com. També la podeu trobar al telèfon 871 031 615. Més informació a: https://www.ikatproject.com/ : https://clustercollaboration.eu/content/ikat-tourism-call-smes-europe-financial-support-services

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/2665