ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

PIMEM Especial “Dia de la dona”. Leonor Fuster, Presidenta de l’Associació de Begudes Refrescants

1- De 0 a 10 on col·loqueu el dia d’avui el progrés de la dona dins l’àmbit laboral?

Un 7.

A la dona, dins el progrés de l’àmbit laboral poc a poc a anat pujant escalons, escalons i barreres físiques o psicològiques dures i costosses de guanyar, hem aconseguit molt durant tots aquets anys d’empodarament, sobretot a partir dels anys 50,les nostres padrines estarien orgulloses de noltros sapiquent que noltros si podem tenir, com a dona, una feina digna, on et sentis productiva, on puguis treballar amb el que més t’agrada, però encara ens falta molta feina a fer.

Com experiència personal, puc dir que quan  hem visita qualqú  per primera vegada, ja siguin proveïdors/es, etc, demanen cita amb qualcú de gerència, i venen pensant que es trobaran un home. Perquè ha de ser un empresari home? Avui en dia  encara pensem i estem convençuts de què és aixi, hauriem de començar a desmontar aquest sistema patriarcal.

2- Si haguéssiu estat homes, hagués sigut més fàcil arribar on heu arribat professionalment?

Si avui demanassiu al meu pare, vos diría que ell sempre va pensar que sa fàbrica, era per els seus fills, mai va pensar que sa seva filla, també hi formés part… Al nostre sector “ Begudes Refrescants” es clàrament una actividat on tot es més fàcil si ets home, supòs que per sa força física, però jo pens que hi ha moltes feines que com a dona he pogut fer, i concretament la direcció, sense cap dubte.

3- La ciència o les ciències han allunyat (cada dia manco per sort) les dones de diferents carreres universitàries que tenen molt de pes dins l’economia actual (xerram de les estadístiques mostrades per diferents estudis). Al vostre entendre on radica aquesta diferència i allunyament de les dones respecte en aquest tipus de coneixements?

No sabría dir si d’un tipus de carrera universitària o d’un altre, però estic convençuda que les feines en general, i les de responsabilitat en particular, rel.lacionen a la dona directament amb el tema de la maternitat, assistència als infants i als majors, i que aquest es el principal motiu per el qual els homes ens passen davant. L’ampliació de la paternitat, pot esser un bon començament, perquè les empreses, prenguin conciència de la igualtat de responssabilitat en aquest àmbit familiar.

4- Que el paper de la dona cada vegada és més important no hi ha cap dubte, sobretot en l’àmbit de càrrecs públics, alguns empresarials i amb certa transcendència mediàtica. Però el dia a dia segueix havent-hi una discriminació real pel que fa a el sou respecte als homes i fent les mateixes feines. Com es pot començar a canviar aquesta injustícia?

Jo començaría per comprobar si amb el àmbit públic, es fa realment per igualtat de condicions, o es fà per un tema de “cumplir” una paritat; dit això, pel que fa als meus escasos coneixements, no conec cap conveni laboral que discrimini directament a la dona. El que sí crec, es que a una dona per certs llocs de feina en concret, pentura ha de demostrar més la seva valía.

5- Finalment m’agradaria aprofitar al nostre News per enviar un missatge en aquelles autònomes o petites empresàries de PIMEM que el dia d’avui (i això igual que els homes) han de fer front a un dels moments més difícils de la seva vida laboral o empresarial.

Només puc dir, que vull penssar que sanitariament esteim a la recta final, i que el que no hem de voler, es que sigui el final dels nostres negocis, que hem de defensar que si no es genera no es tributa, que els nostres treballadors han estat amparats ambs els Ertes, els nostres funcionaris i polítics no han notat econòmicament cap canvi, i nosaltres a canvi d’unes poques tristes ajudes, lo que no podem fer es mantenir al país.