ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

PIMEM Especial “Dia de la dona”. Emília Pascual, presidenta de l’Associació d’Esteticistes de Balears

1.- De 0 a 10 on col·loqueu el dia d’avui el progrés de la dona dins l’àmbit   laboral?

Mi valoración es 7 sobre 10.

2- Si haguéssiu estat homes, hagués sigut més fàcil arribar on heu arribat professionalment?

La profesión de esteticista es mayoritariamente desarrollada por mujeres, por lo tanto no tenemos las diferencia que hay en otras actividades.

3- La ciència o les ciències han allunyat (cada dia manco per sort) les dones de diferents carreres universitàries que tenen molt de pes dins l’economia actual (xerram de les estadístiques mostrades per diferents estudis). Al vostre entendre on radica aquesta diferència i allunyament de les dones respecte en aquest tipus de coneixements?

Todavía la discriminación sigue siendo común por razones de educación, nacionalidad, sexo, edad, religión o condición sexual. Gran parte de esta desigualdad se explica debido a la carga desproporcionada del trabajo doméstico, por ello debemos seguir trabajando en la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades.

 4- Que el paper de la  dona cada vegada és més important no hi ha cap dubte, sobretot en l’àmbit de càrrecs públics, alguns empresarials i amb certa transcendència mediàtica. Però el dia a dia segueix havent-hi una discriminació real pel que fa a el sou respecte als homes i fent les mateixes feines. Com es pot començar a canviar aquesta injustícia?

Aunque todos los agentes sociales son importantes para alcanzar la igualdad de género, debemos seguir haciendo grandes esfuerzos diarios para

contribuir a los cambios necesarios para que esta igualdad sea real.

a.- Educar en base al valor de la igualdad

b.-Utilizar un lenguaje no sexista.

c.-Fomentar la igualdad en el mundo laboral

d.-Apoyar la asunción de responsabilidad por igual entre hombres y mujeres.

5- Finalment m’agradaria aprofitar al nostre News per enviar un missatge en aquelles autònomes o petites empresàries de PIMEM que el dia d’avui (i això igual que els homes) han de fer front a un dels moments més difícils de la seva vida laboral o empresarial.

Agradecer a cada mujer que es especial, bien sean trabajadoras, empresarias o autónomas, abuelas, madres, parejas, hijas, hermanas.