ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

A examen a les varietats de cultiu local davant el canvi climàtic

APAEMA ha reunit a Porreres a productors de ciuró mallorquí, així com representants del CBPAE, de l’Associació Varietats Locals per continuar cercant solució a la problemàtica actual d’aquest llegum. La incertesa climàtica ens ha duit a una situació de retrocés del cultiu que, si no es reverteix, podria arribar a posar en risc la conservació d’aquesta varietat.

Aquesta trobada ha servit per avaluar els resultats de la campanya anterior, comprovant així diferències entre tipus de maneigs i èpoques de sembra. Amb això més clar, es pot començar a treballar per trobar solucions reals i col·lectives que assegurin la supervivència del cultiu en ecològic, segons APAEMA.