ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

ABSEDI, l’associació cultural de PIMEM, surt en defensa del Teatre Sans

Des d’ABSEDI (Associacioƴ Balear de Sales i Espectacles en DIrecte), de la qual el Teatre Sans és soci fundador, estem consternats i preocupats per les greus conseqüències que ha tingut l’aplicació dels “minimis”, normativa absolutament desfasada en la gestió de les ajudes a la Cultura, al Teatre Sans. És tan greu que pot suposar el tancament d’un projecte de referència teatral amb meƴs de quaranta anys de trajectòria a les Illes Balears per la falta de suport que significaria el no poder optar a les seves ajudes institucionals enguany.

Cal recordar que la temporada 2020-21, per la tristament coneguda pandèmia de la Covid19, s’han atorgat meƴs ajudes a les empreses culturals pels seus tancaments forçats i la seva falta d’ingressos, el qual a fet que molts d’elles hagin arribat a cobrir els seus “Minimis”, que en condicions normals no ho haguessin fet, amb tot el que comporta.

Les ajudes a la Cultura compten des de fa temps amb una exenció recollida al Reglament de la UE nº651/2014, cosa que el Teatre Sans els hi va recordar el passat 13 de maig. Tot i així, el Departament de Cultura no ho va aplicar, deixant al Teatre Sans, i posiblement a altres projectes culturals, en una situació del tot fràgil, sense cap possibilitat d’accedir a ajudes públiques.

Tot això ha succeït en un context dramàtic per a la Cultura, en un moment en que totes les parts implicades no saben si podran obrir al dia següent. Un sector que encara està molt lluny de la plena recuperació i que necessitarà totes les ajudes possibles per a sobreviure. Empreses que, a part de no haver-hi gaires i es mantenen gràcies a la passió i a la il·lusió, si tanquen no tornaran a obrir com a tals. Mallorca pot perdre uns actius culturals irrepetibles, i això és un luxe que no es pot permetre si volem que la Cultura hi arribi a tothom. Es per això que li PREGAM tengui en compte tots aquests aspectes exposats i prengui les decisions pertinents, inclús estudiar la situació particular del Teatre Sans amb efectes retroactius, amb tal d’evitar meƴs situacions com aquestes en el futur.