ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Aquesta informació és un recordatori perquè tingueu present que el termini de presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria finalitza el proper dia 13 de març de 2024. Infomació: Import: 104.064.551,70 €. Objecte: Ajudes destinades al suport a la competitivitat de les empreses l'activitat de les quals, bé...