ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Pot ser candidat o candidata als Premis PIMEM 2023 qualsevol empresa mallorquina, pime, persona jurídica privada o associació, els mèrits de la qual es considerin mereixedors o dignes d'aquesta distinció. Qualsevol persona pot fer arribar la...