ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

AEVAB surt en defensa de la contenció en l’ús del cotxe de lloguer i la necessitat de donar suport a les empreses locals

Davant les cada vegada més saturades carreteres de Mallorca (amb i sense cotxes de lloguer) la patronal AEVAB demana al Consell que el futur informe tingui en compte la realitat dels límits de la nostra xarxa viària. El seu president demana un dictamen que reflecteixi la realitat i és que “a la nostra illa no fan falta tants de cotxes de lloguer”.

L’associació mallorquina demana un parc de cotxes més adequat a la realitat de la nostra illa, més manejable, però sobre tot el que Reus ha demanat amb insitència a les administracions és acabar amb una pràctica deslleial per part de les grans importadores de cotxes. Cal recordar que ja en el seu moment el Govern va denunciar davant la Comissió Nacional de Mercats i Competència aquesta pràctica abusiva per part de Baleval. Reus assegura que “aquestes grans empreses donen mala fama a tot al sector i després paguen justs per pecadors”.

Si posam números a la quantitat de cotxes de lloguer que seria convenient que circulassin per les nostres illes Ramon Reus ho xifra entre 70.000 i 75.000 i no com l’any passat que vam passar als 100.000 un fet que provoca segons Reus, “retencions i col·lapses a les carretes de les nostres illes”.