ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Antoni Barceló, nou president d’Habtur: “Modernitzar el sector i augmentar la massa social són els principals objectius”

“Les línies estratègiques del nou mandat seran la modernització del sector i l’augment de la massa social de l’associació” 

 

Antoni Barceló ha estat elegit nou president d’Habtur Balears en l’assemblea extraordinaria celebrada dijous dia 11 de març, quan ja han passat els 4 anys de mandat i així com marquen els estatuts de l’associació. La seva, ha estat la única candidatura que s’ha presentat i, per tant, ha estat elegit per aclamació. A la presidència de Barceló, s’hi suma una vicepresidència, la de Joan Miralles. 

 

La resta de la junta directiva estarà formada pel secretari, Antoni Quetglas, la tresorera, Maria Gibert, i 6 vocals; Antoni Serra, Tolo Gomila, Biel Vives, Doris Obermayr, Antoni Pacual i Joan Serra. 

 

Barceló, que seguirá una línia continuista de la feina feta per l’anterior directiva, també vol fer una “aposta decidida per augmentar la massa social de la nostra entitat a més de la necessària modernització del sector per adaptar-nos als nous temps i obrir nous canals de venda per aquesta modalitat allotjativa que representam”.

 

Pel que fa al futur immediat, Barceló ha posat de manifest que “és primordial centrar-nos en la digitalització i augmentar la nostra representativitat”. El president també ha destacat que “hem de crear valor afegit i dignificar d’una vegada per totes un sector que té molts més efectes positius en l’economia i és un motor de reactivació en la situació pandèmica que vivim”. 

Tags: