ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

APAEMA demana eleccions al camp per donar veu a l’agricultura ecològica

Miquel Coll, president d’APAEMA: “Fa més de 40 anys que no es convoquen eleccions al camp i els pagesos i pageses no poden triar els seus representants davant les administracions. A Mallorca, tres organitzacions agràries i cooperatives agroalimentàries són les entitats que estan reconegudes per part de la conselleria com a interlocutors vàlids. Per decisió política, altres entitats no tenen cabuda en determinats espais de negociació i queden en segona fila del debat, quan la seva base social de professionals del camp és més gran que algunes organitzacions que sí que estan reconegudes. Ens ho hem de fer mirar”.