ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

APAEMA durà a terme un projecte pioner sobre maneig holístic d’animals per combatre el canvi climàtic

APAEMA inicià el juliol de 2022 la seva participació en un projecte estatal de maneig holístic d’animals, que finalitzarà el desembre de 2025: “PASTURE+. L’objectiu és millorar la viabilitat econòmica, social i ambiental de les explotacions ramaderes ecològiques de Mallorca. S’estudiarà la implementació d’un model de gestió ramader que ajudi a combatre el canvi climàtic i que permeti, també, la diferenciació d’aquests productes al mercat.

En el projecte, amb el nom formal de “Productes ramaders que restauren el capital natural, mitiguen el canvi climàtic i promouen el desenvolupament rural”, hi participen finques ecològiques d’Extremadura, Almeria, País Basc i Mallorca, i compta amb el suport científic de diferents universitats i centres de recerca. En tots els casos d’estudi, s’analitzaran diverses bones pràctiques agroramaderes sota la visió de gestió holística de les explotacions i es quantificaran els resultats a través de l’EOV (Estandard Outcome Verification), desenvolupat per el Savory Institute.

En el nostre cas, a Mallorca, es treballa en alguns aspectes del maneig com la implementació de pastures permanents i la disminució de labors de la terra que danyen l’estructura i qualitat del sòl. Durant aquest període es farà el seguiment de les noves tècniques aplicades analitzant entre d’altres paràmetres la qualitat i quantitat de farratge disponible, la composició química i microbiològica del sòl, la rendibilitat de les explotacions i la qualitat de la carn obtinguda; tot comparant sistemes de pastoreig rotacional amb sistemes de pastoreig continu, els més habituals ara per ara a Mallorca.

Hi participen 10 finques d’oví de carn i 2 de boví de carn, totes elles amb certificació ecològica i sòcies d’APAEMA. En conjunt sumen una superfície de quasi 700 ha, repartides en diferents zones de l’illa (Tramuntana, Llevant i Migjorn). El pressupost total del projecte a Mallorca és de 240.000 €.

Durant aquests anys, en el marc del projecte, estan previstes altres actuacions aquí i a les altres regions participants de l’Estat.  A banda de l’experimentació científica a camp, cal destacar diversos cursos de formació per a tècnics i ramaders, la creació d’una xarxa de ramaders per compartir experiències entre tots els participants i l’organització del Congrés de Ramaderia Regenerativa que es farà a Mallorca el 2025.

PASTURE+ compta amb el suport de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU. A més, a Mallorca disposam de la col·laboració l’Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP) i el suport econòmic de la Fundació Mallorca Preservation i CAMPER.