ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Article a UH de Jordi Mora: Quan “Crear y crecer” no pot ser excusa per no pagar

La Plataforma Multisectorial contra la Morositat, després d’analitzar l’últim informe del Ministeri d’Hisenda relatiu als terminis de mitjans de pagament de les Administracions Públiques, ha alertat que 96 ajuntaments a nivell espanyol tarden de mitjana més d’un any a pagar, ascendint el seu deute a gairebé 213 milions. Pimem forma part de la Plataforma Multisectorial contra la Morositat.

Davant aquestes dades, es fa necessari exigir que s’implementin d’una vegada per sempre mesures eficients per tallar la xacra de la morositat, tant en el sector privat com en el públic. Cal recordar que està sobre la taula la possible multa que està estudiant imposar-nos la Unió Europea. La institució europea està analitzant exhaustivament tota la documentació rebuda. Així ho va informar la pròpia Plataforma en una reunió mantinguda fa unes setmanes, en la qual es va aprofundir en el problema de la morositat a Espanya, coincidint en la necessitat urgent que es prenguin mesures contundents.

Pel que fa al sector privat, la Plataforma manifesta la seva sorpresa que, per a al·legar que es paga en termini i així poder accedir als fons europeus Next Generation, només sigui necessari presentar una declaració responsable. Des de PIMEM creiem que cal imposar als beneficiaris d’aquest fons que es compleixin uns determinats requisits, com que els pagaments a pimes i autònoms no superin els 60 dies segons marca la llei i que a més se certifiquin, sobretot per a empreses de més de 50 treballadors. En aquesta línia, hem d’encoretjar al Gobierno a aconseguir també que es modifiqui la fórmula de càlcul del termini mitjà de pagament perquè es tinguin en compte els confirming (aquests que emmascaren la realitat dels terminis de pagament). Creiem sincerament que l’esperança d’una possible reducció de la morositat al nostre Estat es veu entelada una vegada més pel nou pas que ha donat el Gobierno en elaborar el seu avantprojecte de la llei “Crea y Crece” sense tenir en compte les recomanacions dels que treballem dia a dia per a resoldre aquesta xacra. La Plataforma ja ha enviat al Ministeri d’Economia, als grups polítics i a la Unió Europea la seva revisió de l’avantprojecte, que també va traslladar en la consulta pública. Per l’entitat, aquesta iniciativa legislativa no és més que una cortina de fum per a dir a Europa que han pres mesures per a combatre la morositat.

D’altra banda, des de la Plataforma es veu positiva la proposta recollida en l’avantprojecte sobre implantar la factura electrònica en totes les pimes, la qual cosa suposarà un gran avanç per al control dels períodes de pagament a Espanya. No obstant això, creiem que la redacció de l’avantprojecte no assegura que es produeixi una reducció de costos ni de càrregues administratives per a pimes i autònoms; molt al contrari, creiem que empitjoraran.

Respecte a la modificació de la llei de contractes del sector públic, la Plataforma proposa que el subcontractista (sovint son pimes i autònoms) tingui la capacitat d’impugnar els contractes, que no sigui només una potestat dels contractistes. I és que des de PIMEM es considera que no està funcionant la facturació electrònica pel que fa als subcontractistes. No s’està registrant en el FACE (sistema informàtic públic) la facturació dels subcontractistes, per la qual cosa es perd tota la traçabilitat dels terminis de pagament, que en tot cas, han de garantir el pagament dels seus deutes a tot el circuit d’aprovisionament per a impedir la ruptura de la cadena de pagament.

Per últim m’agradaria afegir que els governs han d’obligar al fet que els grans contractistes paguin als seus proveïdors subcontractistes dins del termini legal, cosa indispensable per garantir la supervivència de molts d’autònoms i pimes.

En definitiva, la Plataforma aclareix que l’avantprojecte de la llei “Crea y Crece” no resol els problemes de morositat, sinó que el que ho faria de manera efectiva seria un règim sancionador als que paguen per sobre els terminis establerts legalment.

Jordi Mora Vicepresident de CONPYMES.