ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Biofach 2024. El sector de la producció ecològica de PIMEM apunta a un major interés en els seus productes per part del mercat europeu, especialment el nòrdic. Per la fira hi han passat unes 50.000 persones la majoria d’elles de diferents sectors professionals

Les empreses de producció ecològica de PIMEM, presents a la Fira internacional Biofach 2024, treuen bones conclusions de la seva presència a Nuremberg. Flor de Sal des Trenc, i per boca de la seva directora de màrqueting, Laura Calvo posa de relleu el perifl del visitant. “Hi ha hagut manco gent que anys anteriors però sí visitants molt interessats en els nostres productes i en els productes ecològics en general. Són aquests els visitants en els quals estam més interessats ja que a la llarga són amb els que podem tancar relacions i ventes”. I és que segon les xifres oficials per la fira han passat unes 50.000 persones la majoria d’ells professionals de diferents sectors com distribuidors, restaurants, caterings, nutricionistes i fins a mil periodistes acreditats.

Les empreses exportadores de productes ecològics com Flor de Sal asseguren que la seva presència en fires internacionals és molt positiva. “Ser presents és una inversió molt interessant perquè els nostres clients ens veuen, xerren amb nosaltres i coneixen encara un poc més el nostre projecte. Ser-hi és donar més vitalitat a la marca i el producte per aquells que ens han dipositat la confiança”. Però també, segons Calvo, les fires donen oportunitats a contactar amb futurs clients i el fet de ser-hi presencialment ajuda a l’estratègia de venta. Per Calvo estar present a la fira any darrera any és molt positiu ja que se va afiançant les relacions tant amb els clients com amb altres contactes.