ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Breus. El pròxim 23 de maig Mallorca Rural té prevista una nova sessió de treball amb la qual inicia la fase d’identificació i recollida de possibles projectes a incorporar a l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu.

https://forms.gle/LPjaziCWdLPtwpht6