ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

BREUS. PIMEB. Acord pel qual es crea la Mesa de treball per coordinar les actuacions i fer el control i seguiment del I Pla per a la Igualtat de Tracte i d’Oportunitats per raó de Gènere en el marc de les relacions laborals i la salut laboral de les Illes Balears (2022-2025)