ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Restauració i Comerç participaran a les reunions de les obres del Passeig Marítim i després de la reunió amb la regidora d’infraestructures, Angélica Pastor

A la reunió amb la regidora d’infraestructura de l’ajuntament de Palma, Angélica Pastor, s’han xerrat de diversos temes, sobretot els que fan referència a les obres del Passeig Marítim i la Plaça Major. Pastor ha comunicat que s’ha fet un aparcament de persuassió de 800 places i en breu se comunicarà l’obertura d’un altre de 160. En un termini de tres setmanes estaran tots disponibles per al públic.

També s’ha parlat que en les pròximes reunions de la taula de negociació del Passeig Marítim cridaran tant a comerç com a restauració per a estar en la taula de diàleg.

Pel que fa a restauració s’ha sol·licitat que vol flexibilitzar el tema de les terrasses tant econòmicament com en col·locació de tendals i tancaments.