REPRESENTATIVITAT, FORÇA I RESERVA

Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca

PIMEM exposa i reivindica davant els poders públics i les administracions, les aspiracions i reclamacions de l’associat.

Assessora i representa les associacions en les negociacions de convenis col·lectius i manté relacions amb les administracions públiques assessorant i col·laborant en tot allò que suposi un benefici per al soci.

PIMEM defensa els interessos comuns dels empresaris associats davant qualsevol organisme, jurisdicció o instància. Participa activament en la regulació i el perfeccionament de la concurrència de mercat, per evitar la competència deslleial, lluitant contra l’intrusisme i assumint arbitratge.

Propers Cursos

Vols associar-te a Pimem?

Gaudeix dels avantatges i condicions de ser soci.

FES-TE SOCI

Els nostres convenis