Actualitat

Informació actualitzada d'interès

Des de la Federació d'Escoles Infantils de PIME Balears (FEIPIMEB) i la Federació de la Petita i mitjana empresa de Mallorca (PIMEM) ens vam mostrar contrariats i no entenem que des del Govern dels Illes...