Actualitat

Informació actualitzada d'interès

El control de la jornada laboral no afavorirà a una millora de la productivitat

No es tenen en compte els sectors empresarials, comportant així, greus problemàtiques d’execució i possibles sobrecostos de producció per a les pime.

El president de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM), Jordi Mora, considera que la nova llei que pretén controlar la jornada laboral dels treballadors, “no afavorirà el creixement de la productivitat de les pimes de les illes” , més aviat aquesta es convertirà en un problema ja que “no és una llei clara amb segons quin tipus de tasques i el seu control específic”.

A partir d’aquest diumenge, dia 12 de maig, aquesta nova llei entrarà en vigor i des d’aquesta data els treballadors tindran l’obligatorietat de registrar l’hora d’inici i conclusió de la seva jornada laboral. Un procés al qual les pimes pot costar molt adaptar-se. Segons Mora “si bé la llei fa una diferència entre empreses de més de 30 treballadors i menys de 30, no es tenen en compte els sectors empresarials, comportant així, greus problemàtiques d’execució i possibles sobrecostos de producció per a les pimes”.

Juan Manuel Ordinas, president de l’Associació de Petits i Mitjans Hotels de PIMEM, també ha valorat els possibles efectes que la nova llei del control del temps de treball pot tenir en els petits i mitjans hotels de l’illa. “Aquesta nova norma té com a objectiu conciliar empresa, vida familiar i acabar amb el frau i l’explotació laboral. Entenem que aquests tres vèrtexs són correctes i des de l’associació donem suport a aquest tipus de mesures. Ara bé, manifestem que aquesta llei no està prou consensuada i estudiada de cara a les pimes, ja que els plantejaments que estableix són molt difícils de fer front per a aquest tipus d’empreses “.

El representant de l’Associació de Forners i Pastissers de PIMEM, Miquel Torens també ha explicat que, tot i que “moltes pimes estan duent a terme aquesta nova llei des de fa mesos i s’estan trobant que això suposa una nova càrrega administrativa, que afecta la productivitat de les seves empreses. Es tracta d’un cost extra, un per la gestió documental d’aquelles empreses que han optat pel registre en paper; o dos per l’econòmic per a aquelles que han escollit mitjans tecnològics “.

Precisament des PIMEM aquesta setmana han volgut alertar els seus associats de la posada en marxa d’aquesta nova llei i han informat de les eines que actualment hi ha al mercat per poder dur a terme aquest control. Segons l’Assessoria Laboral el registre d’hores es pot realitzar en paper, mitjançant plantilles; la implantació de nous programaris de control o l’ús aplicacions mòbils “.

Per a Jordi Mora amb el nou control de jornada laboral “s’atempta contra el principi de confiança que sol regnar entre la petita empresa i els seus treballadors, on més que una relació professional / laboral es pot parlar d’una relació familiar”. A més, per PIMEM aquest tipus de mesures els sorprenen donat “s’està desincentivant la flexibilitat laboral” que des del Govern tant s’estava publicitant.

L’Assessoria Jurídica de PIMEM a més ha volgut llançar una reflexió sobre el risc que genera aquest tipus de mesures. “No està resolt la responsabilitat en el cas d’error o mal ús del sistema. Què passa si un treballador s’oblida de fitxar a l’entrar o en sortir? ¿Es iniciaria per part d’inspecció un procediment sancionador que, tot i el cas que finalment resultés en arxiu, provocaria un cost econòmic per a la defensa?”

Finalment, des PIMEM es sol·licitarà la suspensió de la llei fins que el Govern es reuneixi amb els representants de totes les parts les parts implicades (treballadors i empresaris) per intentar consensuar una llei que realment “sigui una solució i no un problema més” .