Actualitat

Informació actualitzada d'interès

El Govern espanyol hauria d’acceptar un rescat amb condicions

 

  • El rebuig de l’últim Consell Europeu d’emetre deute conjunt de l’Eurozona per a afrontar la crisi del COVID-19 obliga el Govern espanyol a buscar com més aviat millor noves vies de finançament.

El rebuig de l’últim Consell Europeu d’emetre deute conjunt de l’Eurozona per a afrontar la crisi del COVID-19 obliga el Govern espanyol a buscar com més aviat millor noves vies de finançament. Encara que això impliqui acceptar un rescat per part del Banc Central Europeu (BCE) amb condicions per part d’Europa.

Des de PIMEM pensem que la condicionalitat és un fet ineludible en qualsevol procés d’endeutament i esperem que aquestes condicions en el cas espanyol, comportin reformes estructurals tan necessàries. En àmbits com el d’energia, treball, competència o administracions públiques.

En paraules del seu president, Jordi Mora: “Des de Pimem veiem amb bons ulls aquest tipus de rescat per part del BCE encara que això impliqui fer majors esforços en el futur”.

A més des de PIMEM  també volen recordar que la Plataforma Pimes també va proposar l’opció que Espanya establís converses amb el Govern xinès per a crear un programa de compra de deute públic espanyol com ja es va fer en la crisi econòmica i financera del 2008.

Aquestes possibilitats d’endeutament exterior, permetrien a Espanya poder oferir el nivell d’ajuda que altres estats europeus estan actualment prestant davant el Covid-19. Mesures per a ajudar als col·lectius més desprotegits socialment, generar liquiditat a l’economia amb moratòria en impostos i quotes de Seguretat Social per a pimes, implementar un pla de reinici post-COVID19 de l’activitat econòmica a Balears, ajudes directes a ciutadans, suspensió temporal d’obligacions bancàries, etc.

Alhora sol·licitem responsabilitat col·lectiva a tots els partits polítics, segons el seu president Jordi Mora: “Ara en aquests moments d’excepcionalitat, és el moment de treballar units, ser responsables i arribar a acords”.