Actualitat

Informació actualitzada d'interès

La Plataforma Pimes demana reactivar el turisme com a principal eina de recuperació econòmica

La reactivació turística és des del punt de vista de Plataforma Pimes una eina fonamental perquè Espanya pugui començar la seva recuperació econòmica. Donada la importància i els efectes d’aquest sector en el nostre Producte Interior Brut (PIB) és imprescindible establir una planificació que ajudi les empreses vinculades a aquest sector a treballar amb major facilitat i agilitat.

Espanya continua en la seva fase de desescalada i la majoria de les comunitats passen adequadament les etapes establertes pel Govern. A més, el control adequat de la pandèmia ha portat al fet que l’Executiu posi nova data a l’obertura internacional dels nostres ports i aeroports. El pròxim 1 de juliol.

Això ha de valer-nos com a data límit. Cal començar a tractar amb els nostres històrics mercats compradors les dates en les quals els seus ciutadans podran visitar les comunitats autònomes del nostre país. El mes de juny ha de servir-nos com una campanya de captació turística si volem que l’economia espanyola es reactivi adequadament i no hàgim d’acudir a un rescat amb condicions per part d’Europa.

El turisme (tant nacional com internacional) és un element fonamental en la nostra economia, representa el 15% de l’activitat d’Espanya, amb un pes de més del 12% en el PIB nacional i del 40% en regions com Balears. Aquesta dependència i aquesta fortalesa va ser la que ens va ajudar en 2012 al fet que Espanya no fos rescatada. Sense una aposta clara per aquesta indústria l’estat va directa al rescat amb condicionalitat molt perjudicial per a la nostra economia i per al nostre estat del benestar. El turisme nacional no és una font d’ingressos suficient per a sostenir i recuperar una indústria que està preparada per a rebre a de 83,7 milions de visitants, segons va revelar l’INE sobre les xifres de 2019.

Però que el turisme nacional no sigui suficient no significa que no s’hagi d’incentivar. Tant França com Itàlia estan potenciant campanyes de consum turístic interior. Polítiques de demanda de subvencions o rebaixes de taxes aèries suposaria també un impuls perquè els nostres propis habitants consumissin el producte turístic nacional. En aquest punt també és important introduir una demanda que es va realitzar a principis d’aquesta crisi i que consisteix a crear “cupons turístics” com ja es realitza a Itàlia i en qual se subvenciona mitjançant imports de 500€ a famílies, 300€ a una parella i 150€ per a una sola persona.

Atorgar seguretat pública i sanitària és primordial per a convertir-nos en un país atractiu per als mercats internacionals. A curt termini veiem necessari establir el pla recomanat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), “Testing, Tracking and Tracing”. Un desemborsament important que podria finançar-se a través dels fons que ens correspondrien del Mecanisme Europeu d’Estabilitat (MEDE), prop de 20.000 milions. Però es tracta d’un programa que ajudaria a tenir controlada l’epidèmia i evitar un rebrot.

També alhora que s’aposta per la seguretat sanitària cal dotar de flexibilitat a les empreses vinculades directament amb el turisme i fins i tot les de l’oferta complementària. L’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) és una eina útil, però necessitem modificar-ho i flexibilitzar-ho. Emmotllar-ho a les necessitats empresarials. Escoltar al sector i les seves necessitats. Estem detectant que, en regions més dependents del sector turístic, com poden ser Balears o Canàries, la nova modalitat de ERTO de Força Major Parcial no està oferint els resultats de recuperació econòmica desitjats. És per això, que des de Plataforma Pimes considerem fonamental crear una nova variant denominada ERTO Turístic. Mitjançant diàleg amb el sector i predisposició és possible crear aquesta eina que asseguri el futur empresarial i laboral, tingui més en compte les necessitats del sector i tingui una durada més àmplia. Creiem que des de juny de 2020 fins a Setmana Santa de 2021 seria l’adequat.

Potenciar una rebaixa de l’Impost al Valor Afegit (IVA) més vinculat amb el sector turístic és una altra de les mesures que creiem que potenciaria la recuperació empresarial. Actualment en el 10%, creiem que seria positiu reduir-ho fins al 5% o un 7%. Això beneficiaria a una major liquiditat de les empreses i també a ser més atractius per al turista internacional.

Assegurar la connectivitat aèria amb els nostres principals països visitants

Assegurar la connectivitat aèria amb les nostres principals places turístiques ha de ser un dels principals objectius del nostre Govern. Garantir que les companyies aèries internacionals mantinguin o fins i tot augmentin el nombre de rutes a les nostres comunitats autònomes és un repte en el qual s’ha de treballar immediatament.

Demostrar que Espanya és un país segur al qual viatjar i promocionar entre les companyies aèries els beneficis d’operar en les comunitats del nostre país pot servir-nos com a eina de recuperació.

No sols es tracta de convèncer als principals països emissors de turistes que visitin Espanya, sinó que també és igual d’important el diàleg amb les entitats privades perquè aquestes apostin pel nostre mercat.