Actualitat

Informació actualitzada d'interès

Les pimes exigeixen mesures urgents per a evitar el seu tancament

Davant la declaració del dissabte de l’estat d’alarma per part del Govern espanyol, confirmat en l’RD 463/2020 publicat en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Plataforma Pimes i *Pimem, manifesten la seva preocupació per la insuficiència de les mesures adoptades per a atallar els efectes econòmics del *COVID-19 i proposa l’aprovació immediata d’un paquet de mesures econòmiques d’emergència, que inclogui almenys les següents:

  • Suspensió de tots els venciments tributaris del segon trimestre de 2020 per a petites empreses (fins a 6.010.121,04 € de facturació anual), afectant tant els impostos i tributs estatals, com als autonòmics i locals, així com als pagaments a compte i els ajornats de períodes anteriors.
  • Permetre l’amortització fiscal lliure d’aparells informàtics i de telecomunicacions, adquirits per pimes i autònoms entre març i juny de 2020 per al teletreball.
  • Suspensió dels venciments de la cotització a la Seguretat Social d’empresaris autònoms i administradors per als mesos d’abril, maig i juny de 2020, que serien automàticament fraccionats en les liquidacions següents de 2020 i de tot 2021.
  • Atorgament d’una prestació extraordinària de 500 €/mes durant de moment tres mesos (abril, maig i juny 2020) als professionals autònoms sense cobertura pública ni privada per cessament d’activitat aplicable, l’activitat de la qual no es pugui desenvolupar a través del teletreball en la situació d’aïllament (p. ex. restauració, transport, instal·lació, construcció, etc.).
  • Simplificació, agilitació i resolució en un termini màxim de 5 dies els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTE), incloent el COVID-19 com una causa de força major, suspenent els pagaments per cotitzacions socials i permetent el seu tràmit telemàtic, amb caràcter retroactiu des de la declaració d’alarma de 14/3/2020.
  • Reorientació immediata de les Línies ICO cap al suport a les pimes i autònoms afectades pel COVID-19 i el conseqüent aïllament. Es tractaria d’una línia de crèdit extraordinària la suma del qual seria equivalent a l’import mitjà de la facturació del segon trimestre en els últims dos exercicis, segons dades declarades davant la AEAT, sense garanties i amb un desemborsament per trams setmanals. D’aquesta forma, els empresaris podrien fer front als seus compromisos davant treballadors, proveïdors, etc.
  • Manteniment dels pagaments de les administracions públiques a les pimes proveïdores i contractistes, malgrat el cessament en els subministraments i obres públiques, com a mesura de foment de la liquiditat i a condició que les empreses mantinguin el seu ús.

En l’àmbit privat, instem als propietaris de locals perquè negociïn amb els inquilins rebaixes en els lloguers dels mesos de març, abril i maig, per a evitar tancament innecessari d’empreses, és necessari una col·laboració per part de tots.

La Pimem confia que aquestes mesures puguin ser atenuades a partir d’abril conforme remetin les xifres de contagi i millori també la situació en la resta d’Europa, sempre en funció de les recomanacions de l’OMS i del ECDC.