Actualitat

Informació actualitzada d'interès

PIMEM constata que un 36,6% del finançament ICO s’ha destinat a renovar operacions i no a aportar nova liquiditat

La Federació de la Petita i mitjana empresa de Mallorca vol expressar la seva preocupació davant l’elevat nombre d’empreses que estan sol·licitant finançament de la línia de crèdit ICO del COVID-19 per a destinar-ho a renovar operacions. “Aquestes línies de crèdit no estan aportant nova liquiditat a les empreses. Sense aquest capital sortir d’aquesta crisi serà molt complicat” assegura Jordi Mora, president de la patronal.

Segons les últimes dades aportades per la Federació de la Petita i mitjana empresa de Catalunya (PIMEC) un 36,6% del finançament de les línies de crèdit s’han destinat a aquesta revisió esmentades. A Balears segons PIMEM aquest percentatge és similar i per això des de la federació es reclama l’aplicació “d’un nou tram destinat especialment a pimes i que ajudi a millorar la seva liquiditat”.

A més, segons PIMEM, aquest nou crèdit hauria de tenir un termini d’abonament de màxim de “3 dies des de la data de la signatura”. Aquesta sol·licitud d’immediatesa es deu a les dades aportades per Plataforma PIMES, federació nacional d’empreses a la qual pertany PIMEM. Aquestes dades revelen que 600.000 pimes i autònoms tenen préstecs pendents d’aprovació o encara sense concedir. A més, altres 300.000 sol·licituds han estat rebutjades per les entitats financeres. “Necessitem que les nostres empreses obtinguin liquiditat de manera àgil i ràpida” comenta Jordi Mora.

Les dades aportades per l’estudi de la PIMEC, realitzat pel director de Consultoria Estratègica i Finançament de Pimec, Pere Cots, manifesten que les pimes i autònoms sol·licitants de la línia ICO triguen actualment una mitjana d’uns 12 dies a rebre l’abonament dels prestem des de la signatura dels contractes i que a una de cada quatre d’elles se li cobren les comissions bancàries abans si es fes efectiu l’ingrés en el seu compte. Aquest sistema de finançament presenta distorsions centrades en formes i terminis no adequats per a pimes i autònoms.

Segons dades de la PIMEC, un 11,5% de les empreses sol·licitants d’aquest crèdit s’han vist obligades a acceptar, per part de les entitats financeres, una sèrie de condicions o fins i tot a contractar productes accessoris en formalitzar les operacions.