Actualitat

Informació actualitzada d'interès

PIMEM demanda responsabilitat als bancs i sol·licita el cessament de pràctiques abusives

La Federació de la Petita i mitjana empresa de Mallorca (PIMEM) reclama a la banca espanyola responsabilitat i sacrifici per a aconseguir que Balears i Espanya aconsegueixin superar aquesta nova crisi. Després d’anys en què el país va salvar i va tirar endavant a la banca de l’enfonsament, ara arriba el moment que siguin aquestes entitats financeres les que retornin l’ajuda amb responsabilitat col·lectiva.

Des de PIMEM volem demandar majors facilitats perquè les pimes i autònoms puguin sol·licitar les línies ICO de finançament. En aquests moments complicats que vivim és necessari que les empreses disposin de la liquiditat necessària per a poder tirar endavant i creem que és responsabilitat de les entitats financeres la de dotar d’aquest impuls econòmic al teixit empresarial.

Mitjançant la bústia de queixes que PIMEM va posar en marxa fa unes setmanes, per possibles pràctiques abusives en les tramitacions de les línies ICO del COVID-19, la federació ha detectat una sèrie de males conductes que haurien de ser corregides. A més, hem constatat mitjançant la nostra participació en la federació empresarial nacional, la Plataforma Pimes, que, aquestes pràctiques es reprodueixen en la resta del territori nacional.

Pràctiques que han de corregir-se pel sistema bancari:

 

  1. A principis de març i amb la posada en marxa de la nostra campanya contra les males pràctiques detectem que les entitats financeres estaven venent productes complementaris als sol·licitants de les línies ICO, com a assegurances de vida. Un fet, que ha estat corregit i que de moment no tenim constància que s’estigui repetint de nou.
  2.  Segons ens expressen els nostres associats en alguns casos les entitats financeres els estan aplicant una sèrie d’interessos abusius per sobre del 3% i el 4% en l’obtenció de les línies ICO. Una pràctica intolerable segons el nostre punt de vista i que ha de ser erradicada.Les entitats financeres estan demandant unes garanties personals als empresaris i autònoms del 20%per a obtenir aquesta línia de finançament. O fins i tot una pignoració d’actius com a garanties addicionals. Sol·licituds que no estan permeses en les línies ICO.
  3. Estem percebent que s’estan cancel·lant pòlisses de crèdit de no venciment immediat per a ser restituïdes per prestem ICO. Un fet que considerem des de la federació com molt greu. Substituir un producte de risc per un que no el té per a netejar els balanços dels bancs i no dotar de nova liquiditat a les empreses és una pràctica que no s’ha de tolerar ni permetre.
  4. Hem detectat també que aquestes entitats bancàries no estan oferint finançament a les empreses sol·licitants si aquestes no presenten un aval d’alguna entitat pública, ICO o ISBA. No duent a terme la seva funció de finançament pel que sembla per por de la incertesa.
  5. Finalment, volem destacar que nombroses empreses que han obtingut la conformitat per a beneficiar-se de les línies ICO, no estan rebent el préstec. Empreses que van signar a principis d’abril encara no han vist ingressat aquest préstec.

Per tot això, des de PIMEM volem reclamar de nou a les entitats financeres responsabilitat i sacrifici. Els problemes a curt termini de liquiditat poden ser problemes de solvència en breu, factor que destruiria indubtablement empreses i llocs de treball. El sistema bancari és una part fonamental de la nostra economia perquè les empreses de Balears i d’Espanya puguin tirar endavant i aconsegueixin superar aquesta nova crisi.