Actualitat

Informació actualitzada d'interès

Pimem inicia una campanya per a recollir possibles pràctiques abusives en les tramitacions de les línies ICO del Covid19

Des de Pimem volem posar a la teva disposició un formulari on poder exposar quin ha estat la teva experiència a l’hora de gestionar la teva línia de crèdit ICO del Covid19 i si aquesta experiència ha pogut suposar una possible pràctica abusiva.

Una vegada rebuda la teva informació analitzarem el contingut i si escau el posarem en coneixement de l’autoritat competent perquè apliqui les mesures oportunes.

Creiem que és temps d’ajudar i protegir a empreses i autònoms, amb l’ajuda de tots podrem aconseguir-ho.

PIMEM preocupada per la comercialització de productes paral·lels en les Línies ICO COVID-19

  • Les Entitats Financeres han de ser conscients de la situació actual nacional i traslladar les línies ICO COVID-19 amb un mínim cost per a pimes i autònoms.

La Federació de la Petita i mitjana empresa de Mallorca (PIMEM) vol expressar la seva preocupació davant la possible utilització de les Línies ICO COVID-19, per part de les Entitats Financeres, com a element comercialitzador d’altres productes bancaris.

Amb la posada en marxa de les Línies ICO COVID-19 i sent el moment en el qual les entitats financeres han de mostrar el seu suport real a les PIMES i Autònoms, no entenem des de PIMEM, com és possible que aquests mateixos organismes aprofitin aquesta complicada situació per a forçar, als possibles clients, a adquirir forçosament productes paral·lels.

Aquestes entitats que reben injeccions de liquiditat per part del Banc Central Europeu (BCE) no poden, ni deuen, aprofitar l’ocasió per a elevar, d’igual manera i de manera abusiva, els tipus d’interès d’aquestes línies que suposen un auxili per a molts empresaris i autònoms i que formen part del pla excepcional del Govern per a pal·liar l’impacte de la crisi del COVID-19.

Acudir a aquesta mena de finançament, per part de pimes i autònoms, no és més que una sistema de finançament i mantenir actius els seus negocis durant el temps que duri la crisi i la posterior recuperació d’aquesta. Des de PIMEMconsiderem que obligar a aquesta part del teixit empresarial a la compra de productes complementaris pot forçar els engranatges del mateix teixit i ofegar el nostre motor productiu.

Ens alegra conèixer que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) col·laborarà amb el Govern per a protegir als consumidors d’aquesta mena d’abusos i de possibles alces de preus. Però volem remarcar la importància que aquestes recerques siguin utilitzades i es persegueixi als responsables. De res serveix establir mecanismes de seguiment si després no s’utilitza aquest material.

Finalment, des de PIMEM esperem que la CNMCcomenci a investigar aquestes primeres denúncies davant les entitats financeres que estan imposant la contractació d’altres productes alternatius o complementaris.