Actualitat

Informació actualitzada d'interès

PIMEM Manacor es reuneix per primera vegada amb l’Ajuntament del municipi

“Hem analitzat els principals problemes que afecten el polígon de Manacor i les noves ajudes als autònoms” explica Mateu Catalá, president de PIMEM Manacor, després de la reunió que va mantenir ahir amb Nuria Hinojosa, 1a tinent batle i delegada d’Urbanisme i Foment de l’Ocupació de l’Ajuntament de Manacor.

Era la primera vegada que l’entitat s’ha reunit amb l’executiu del municipi i Catalá ha aprofitat per a plantejar tots aquells problemes que PIMEM Manacor ha detectat en el polígon. “Nombrosos cotxes abandonats que no es retiren, falta d’aparcaments, problemes amb el sistema d’aigües pluvials. Necessitem que s’apliquin solucions immediatament perquè això està impossibilitant el desenvolupament correcte de l’activitat empresarial” assegura Catalá.

Respecte a la crisi del COVID-19 i les ajudes que s’estan planejant des de les administracions públiques, PIMEM Manacor i l’ajuntament han decideixo que formaran una Comissió Informativa per a donar a conèixer als empresaris totes aquelles mesures de les quals necessitin més informació. “La primera comissió la inaugurarem analitzant i explicant les ajudes a autònoms publicades pel Govern”.

Finalment, PIMEM Manacor es va oferir a col·laborar activament amb les noves iniciatives de l’ajuntament. “Creiem que tenen idees molt interessants per a les pimes. Volem ajudar al fet que la relació entre ajuntament i empresaris sigui fluida i beneficiosa per a tots.