Actualitat

Informació actualitzada d'interès

PIMEM planteja cinc mesures empresarials davant els efectes del coronavirus

 

La Federació de la Petita i mitjana empresa de Mallorca (PIMEM) vol plantejar una sèrie de mesures empresarials perquè es faciliti a les pimes i als autònoms el seu treball davant els possibles efectes del coronavirus. “És important que abans que aquesta situació es pugui agreujar, el Govern plantegi una sèrie de mesures que faciliti el treball”.

Primera mesura: Aplicar protocols clars en l’activitat professional. És cert que des de la conselleria de Salut i Consum s’estan duent a terme un text que establirà una sèrie de mesures de protecció. “Han de ser indicacions clares i necessàries per a tots els sectors” explica Jordi Mora, president de PIMEM.

Segona mesura: Moratòria de l’IVA i Seguretat Social. Des de PIMEM se sol·licita al Govern Central que s’estableixi “una moratòria de l’IVA, de l’Impost de societats, de l’IRPF i de la Seguretat Social” que beneficiaria al fet que el cop econòmic fos més lleu si s’arribés a produir una situació similar a la viscuda a Itàlia.

Tercera mesura: Prestació especial per cessament temporal. D’arribar al punt del tancament temporal del negoci o l’activitat és necessari establir una prestació especial per cessament temporal de l’activitat per als qui es vegin afectats. “El tancament per situació d’emergència no ha de suposar una possible crisi per als empresaris, treballadors ni autònoms. Hem de dotar de mesures que afavoreixin el bon funcionament de les empreses i l’activitat econòmica”.

Quarta mesura: Compensació per treballs perduts. Crear un fons de compensació per al “lucre cessant” de l’activitat professional afectada per les anul·lacions de treballs compromesos.

Cinquena mesura: Liquiditat i flexibilitat per a no col·lapsar l’economia balear. És important “crear línies oficials de finançament que compensin les despeses estructurals (subministraments, lloguers, hipoteques) i flexibilitat en els terminis per a afrontar-los” finalitza Jordi Mora.