Actualitat

Informació actualitzada d'interès

PIMEM sol·licita l’eliminació de la disposició sisena del Reial decret llei

  • No s’estan tenint en compte certes característiques autonòmiques i activitats sectorials que propicien un tipus o un altre de contractació. Balears és una comunitat amb una alta estacionalitat.

Des de la Federació de la Petita i mitjana empresa de Mallorca (PIMEM) es vol sol·licitar als representants del Govern Balear que plantegin davant el Govern Nacional l’eliminació de la disposició addicional sisena del Reial decret llei 8/2020. Aquest adjunt penalitza a les empreses que, després d’haver-se acollit a un ERTE de força major, no hagin mantingut als seus treballadors durant els sis primers mesos des del reinici de l’activitat empresarial.

PIMEM considera que aquest apartat pot produir un efecte completament contrari al que es busca per part del Govern. Aquesta disposició xoca amb l’article 24 del Reial decret que versa sobre les mesures extraordinàries en matèria de cotització en relació als procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major relacionats amb el COVID-19.

No s’estan tenint en compte certes característiques autonòmiques i activitats sectorials que propicien un tipus o un altre de contractació. Balears és una comunitat amb una alta estacionalitat. Moltes de les seves empreses resideixen en el sector turístic i exerceixen la seva activitat durant els mesos de temporada alta.

Si aquesta crisi evoluciona positivament i el mes de maig o juny Balears està de nou activa i les seves empreses de nou a ple rendiment, estaríem obligant-les, amb aquesta disposició, a mantenir les seves plantilles fins al mes de novembre o desembre. Amb la temporada més que acabada i la majoria d’aquests establiments tancats per a preparar el 2021, no podran permetre’s seguir amb el mateix personal que tenien a l’estiu.

Igual que sol·licita Plataforma Pimes, entitat a la qual pertany PIMEM, i que ha plantejat aquesta mateixa demanda al Govern Central, és necessari que s’estudiïn les circumstàncies que afecten les comunitats i els sectors i s’elimini aquesta disposició. No creiem que aquest apartat sigui un bon suport per al manteniment dels llocs de treball i el de les pròpies empreses.

 

Problemes amb les Línies ICO COVID-19

La redacció actual del Real-Decret tan sols permet acollir-se a les ajudes ICO COVID-19 (dotades amb 100 mil milions d’euros) una trentena de sectors econòmics. Nombroses empreses, donat el prolongament de l’estat d’alarma, s’estan veient afectades, veuen necessari acudir a aquestes línies de crèdit i estan sent rebutjades. És per això que des de PIMEM i Plataformes Pimes volem sol·licitar que es modifiqui, també, el Reial decret en aquest apartat. Permetent així, a les empreses, acollir-se a les ajudes si s’estan veient afectades pels efectes de la crisi del COVID-19.