Actualitat

Informació actualitzada d'interès

PIMEM sol·licita l’entrada de nous competidors en el mercat del transport marítim

 

 

A escassos dies que entrin en vigor els nous preus que les navilieres Balearia i Trasmediterránea aplicaran a les empreses de transport i als seus consumidors, el president de la Petita i mitjana empresa de Mallorca (PIMEM), Jordi Mora; i la junta directiva de la Federació Balear del Transport de PIMEM han volgut valorar i analitzar les causes i els efectes que aquestes pujades tindran en les pimes de les illes.

“El problema real que siguin els transportistes i els consumidors els que assumeixin aquest augment de preus és la falta de competència que existeix en el mercat del transport marítim. Estan lligats de peus i mans, no poden acudir a un altre competidor” explica Jordi Mora. La junta directiva de la Federació del Transport és partidària d’aquesta idea, i assegura que amb la presència de nous jugadors “la competència augmentaria i els preus s’ajustarien més, sense que suposés un perjudici tan elevat per a pimes, autònoms i consumidors. La competència és positiva perquè augmenta les possibilitats d’elecció”.

Des de PIMEM i la seva Federació del Transport s’entén que una major competència no té per què estar renyit amb el respecte al medi ambient. “Podem entendre que s’augmentin els preus a la recerca d’un major respecte mediambiental, però creiem que l’increment no seria tan elevat, ni perjudicaria tant els empresaris si hi hagués un major nombre de navilieres competint”.

Aquesta no és la primera vegada que des de PIMEM se sol·licita la incorporació de nous actors al mercat del transport marítim. “Sol·licitarem de nou al *Govern el foment d’entrada de nous operadors perquè es faciliti aquesta competència. Si no, correm el risc de continuar en aquesta dinàmica de mercats oligopolistics on es pugen els preus de manera pactada i perjudicant el consumidor d’aquest servei” continua explicant Mora.

L’aposta per un capitalisme inclusiu, és un dels objectius que es persegueix des de PIMEM i és per això que es recalca tant la necessitat d’incorporar competidors en el mercat del transport marítim. “Creiem que la inclusió i la diversificació són factors claus per a la millora econòmica de la nostra societat i el nostre teixit empresarial”.

El capitalisme inclusiu no és un tipus de política que es fomenti en els sectors del transport marítim i aeri. Segons la federació del transport, “són els dos grans mercats on s’han creat i establerts grans grups oligopolistics de rendes excessives amb posicions de domini que perjudiquen la competència i a la productivitat de les nostres empreses amb les de la resta de territori”.

Finalment, Mora i la junta directiva de la federació han destaco la importància de l’aprovació de les mesures fiscals del Règim Especial de les Illes Balears (REIB) i de l’aplicació d’un nou sistema de finançament com “altres eines de suport i foment a la competitivitat i productivitat de les empreses de la nostra illa”.