Actualitat

Informació actualitzada d'interès

PIMEM veu les mesures necessàries però insuficients

  • Es tracta d’un document global que no discrimina segons les comunitats i que no té en compte les característiques de cadascuna d’elles.

La Federació de la Petita i mitjana empresa de Mallorca (PIMEM) considera que les mesures adoptades pel Govern “són les necessàries, però alhora insuficients” per a pal·liar tots els desperfectes que està provocant la crisi del COVID-19. L’economia de les nostres illes aquesta parada, és una situació mai vista abans. Aquesta és la valoració que ha fet la federació després d’una primera anàlisi del Reial decret publicat aquest matí per l’Estat.

PIMEM assegura que existeixen diversos punts sobre els quals no estan d’acord i sobre els quals ha d’haver-hi una revisió per part de les administracions públiques. Es tracta d’un document global que no discrimina segons les comunitats i que no té en compte les característiques de cadascuna d’elles.  Les empreses que resideixen en aquest territori poden veure’s afectades.

A més, des de PIMEM trobem que en el document apareixen una sèrie d’obligacions empresarials si l’empresari decideix acollir-se a les ajudes publicades pel Govern. Una d’elles és la que obliga les empreses perceptores a mantenir a la seva plantilla actual durant els pròxims 6 mesos des del reinici de la seva activitat.

Aquesta condició no té en compte l’estacionalitat i la temporalitat de les nostres illes i pot suposar que un petit número de les empreses de la comunitat puguin accedir a aquestes ajudes. A més de que, amb la situació actual que vivim, és molt difícil per a un empresari determinar la futura salut de la seva empresa els pròxims 6 mesos.

Seran necessàries possiblement noves mesures en exempció d’impostos, ajornament de pagaments bancaris i ajornaments de rendes de lloguers de locals i oficines. És important que afrontem tots junts les solucions que hem de donar en una situació tan complexa i excepcional. Per això, és necessari que agents socials i administració treballin de manera conjunta com estem fent.

Finalment, des de la patronal es vol recordar al Govern que Alemanya i França han estat més atrevits a l’hora de prendre decisions i més dràstics a l’hora de protegir el seu teixit empresarial i els llocs de treball i és per això que s’esperen noves mesures encaminades a protegir de millor manera el teixit empresarial i laboral de l’Estat.