Pimem

Representativitat, Força i Defensa

PIMEM exposa i reivindica davant els poders públics i les administracions, les aspiracions i reclamacions de l’associat. Assessora i representa les associacions en les negociacions de convenis col·lectius. I manté relacions amb les administracions públiques assessorant i col·laborant en tot allò que suposi un benefici per al soci.

PIMEM defensa els interessos comuns dels empresaris associats davant qualsevol organisme, jurisdicció o instància. Participa activament en la regulació i el perfeccionament de la concurrència de mercat, per evitar la competència deslleial, lluitant contra l’intrusisme i assumint arbitratge.

Passió i compromís

Implicats al Desenvolupament Econòmic, Social i Mediambiental

La Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca crea i participa en iniciatives socials amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament i la qualitat de vida de la societat mallorquina. De PIMEM neixen dues fundacions i a través d’elles, l’empresariat mallorquí, participa activament en els plans d’obra social de la federació.

La Fundació PIME-Balears, promoguda per PIMEM i la Caixa d’Estalvis de Balears ‘Sa Nostra’, ara Bankia, realitza diverses campanyes mediambientals que promouen i eduquen en el reciclatge i la solidaritat. La Fundació Deixalles, fundada per PIMEM i el Bisbat de Mallorca, és el màxim exponent en reinserció sociolaboral de l’Illa.

D’altra banda, PIMEM està implicada en la implantació de la Responsabilitat Social Corporativa en totes les seves empreses associades. Aquest nou paradigma pretén perfeccionar la realitat social de les empreses mitjançant l’avanç dels seus treballadors i l’optimització de les condicions de treball. La Responsabilitat Social Corporativa comporta importants millores en la productivitat i en la competitivitat de les empreses.

Un d’aquests compromisos socials és el que ha tancat PIMEM amb Dentistes Sobre Rodes. La Federació actuarà a partir d’ara com a punt de recollida de material, oferint la la nostra oficina central; i també ajudarà a la difusió i participació de campanyes solidàries en benefici de la fundació.

Plataforma “Per un Bon Finançament” és una aliança liderada per organitzacions socials i culturals, entre els quals es troba PIMEM, que lluiten perque Balears obtingui un nou sistema de finançament que ajudi a que el Govern dels Illes Balears rebi els diners necessaris per oferir serveis públics decents als ciutadans del arxipèlag “.

PIMEM en el seu compromís amb el medi ambient també està adherida a la Aliança Mar Blava que té com a objectiu paralitzar definitivament qualsevol projecte de prospecció d’hidrocarburs pels seus impactes negatius ambientals, socials i econòmics, i demanar a les administracions que apostin per un altre model energètic basat en la implantació i desenvolupament de les energies renovables.

PIMEM en la seva lluita i compromís amb els treballadors autònoms també està adherida a la Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM), confederació d’associacions patronals fundada a l’any 2008, i que té com a missió combatre la morositat endèmica existent a Espanya i impulsar la cultura ètica de compliment dels terminis de pagament, i eradicar l’abús de “posició dominant”. Entre altres finalitats la PMcM vol aconseguir l’aplicació pràctica de les Directiva Europea de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

A més PIMEM també s’involucra i col·labora activament en les activitats socials que exerceixen les fundacions dels clubs esportius de l’illa. Com és el cas de la Fundació Reial Mallorca  amb la qual a partir d’aquest 2019 participarà en els esdeveniments relacionats amb la fundació i el món empresarial.

Comitè executiu

President

Jordi Mora

Vicepresidència 1º

Rafael Matas

Vicepresidència 2º

Paula Gual

Tresorera

Antònia Martinez

Vocal

Emilia Pascual

Vocal

Miquel Torrens

Vocal

Biel Moragues

Vocal

Juan Velasco

Vocal

Ming Wei

Vocal

Isaac Serra

Vocal

Miguel Ángel Benito

Vocal

Yolanda Bauza

Vocal

Toni Vallcaneras

Vocal

Laura Calvo

Vocal

Rafael Nadal

Vocal

Luis Sanchez

Vocal

Miquel Angel Mateu

Vols associar-te a Pimem?

Gaudeix dels avantatges i condicions de ser soci.

FES-TE SOCI