Actualitat

Informació actualitzada d'interès

Una mesura improvisada i de greus perjudicis per al teixit empresarial

  • Paralitzar tot treball no essencial i obligar les empreses a donar als seus treballadors un permís real de 15 dies retribuït recuperable, no afavoreix a la seguretat jurídica i empresarial.

La Federació de la Petita i mitjana empresa de Mallorca (PIMEM) vol expressar la seva disconformitat amb la mesura adoptada ahir a la nit pel Govern nacional. Des de PIMEM es considera que aquesta decisió és improvisada i que pot provocar greus perjudicis econòmics en el teixit empresarial de tot el país en un futur pròxim.

Entenent sempre i respectant que les raons sanitàries poden provocar la presa de noves mesures, des de PIMEM no es comprèn que aquestes no segueixin la mateixa línia de les anteriors. Paralitzar tot treball no essencial i obligar les empreses a donar als seus treballadors un permís real de 15 dies retribuït recuperable, no afavoreix a la seguretat jurídica i empresarial.

El moment en el qual s’ha decidit prendre aquesta decisió tampoc afavoreix a l’organització i reacció de les empreses. Una mesura d’aquestes magnituds i d’obligat empleno que serà a partir d’aquest pròxim dilluns, no es pot anunciar un dissabte.

És més, amb aquesta mesura del Govern, s’obliga les pimes a assumir tots els costos laborals dels treballadors. Això impossibilita a que aquestes empreses puguin acollir-se a un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTE) de força major. El Govern per tant, està generant desigualtats entre els diferents sectors empresarials. Entre aquells que van poder accedir al ERTE (educació, restauració, hotels, comerços, etc) i els que no (metal·lúrgia o construcció).

Les pimes perjudicades per aquesta nova decisió no podran beneficiar-se dels avantatges del ERTEper força major. No podran aprofitar-se de la bonificació del 100% a les quotes a la Seguretat Social i el pagament per part de l’estat del sou dels treballadors via prestació per desocupació.

Des de PIMEM també volem fer constar l’atenció sobre el trencament de la cadena de pagaments a Espanya. Això provocarà greus problemes de liquiditat a curt termini de les empreses. Un altre sot que no afavorirà la recuperació de les empreses en un futur pròxim.

Tampoc ha agradat en el món empresarial l’evident falta de diàleg i de consens amb els agents socials. És cert que l’esforç ha de ser per part de tots: estat, empreses i treballadors, però quan es duran a terme aquestes mesures econòmiques és necessari un consens en les decisions que es volen prendre.