ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Consideracions d’HABTUR sobre l’aprovació de la nova Llei Turística

1. Habtur Balears critica principalment les formes mitjançant les quals s’ha dut a terme l’aprovació de la modificació de la llei turística, que s’ha fet sense coneixement de les parts implicades, i des de l’obscurantisme, amb total manca de transparència.

2. Des d’Habtur Balears es vol deixar molt clar que l’associació MAI ha estat en contra de la sostenibilitat. De fet, com a sector allotjatiu, som més sostenibles i se’ns han posat moltes mesures al respecte a través, no només d’aquesta modificació de la llei sinó també a través del PIAT aprovat el 2020 i mai les hem criticat. Entenem que el territori és un bé preuat per nosaltres i el paisatge el principal reclam de la nostra terra.

3. Habtur Balears NO està a favor del creixement incontrolat de places turístiques. Des de l’associació consideram un despropòsit que el pes del decreixement recaigui sobre el nostre sector per les implicacions que això suposa, que són:

A. La modificació de la llei turística de 2017 va establir una borsa de places diferenciada per al nostre sector de 28.000 places.

B. Al 2018, una vegada superada la moratòria per a la confecció de les zonificacions i el PIAT, es van posar a la venta només 20.000 places. Les 8.000 restants es van posar en reserva a l’espera de l’aprovació definitiva del PIAT. Aquestes places MAI s’han posat a la venta finalment. C. Les places donades d’alta com a ETH amb anterioritat a la modificació de la llei de 2017 (que estimam en unes 90.000) aquestes estan destinades a desaparéixer perquè no tornen a la borsa de places i s’amortitzen.

D. El sector del lloguer turístic está destinat a quedar-se, per tant, amb les places que es van posar a la venta (20.000 inicialment) i ara se’ns congelen les places que quedaven per vendre.

E. El lloguer turístic té molta més rotació en el mercat donat que els propietaris dels habitatges poden necessitar disposar de l’habitatge i, per tant, surten del mercat amb molta freqüència.

F. La llei ens aplica mecanismes de decreixement que no tenen altres sectors, com és el fet de que es perd la llicència d’ofici si no es comercialitza l’habitatge durant 3 anys.

G. La comercialització d’un habitatge ha tengut efectes positius en el manteniment patrimonial de molts mallorquins que ara es podran veure obligats a vendre les seves propietats

H. El lloguer turístic té un impacte econòmic en la oferta complementaria molt important que amb les restriccions i el pes del decreixement sobre les nostres espatlles es perdrà.

L’associació ha rebut el suport de les diferents sectorials de la PIMEM, com RBC, Guies Turístics, Sector de la Neteja, Sectorial del Taxi, Comerç o Construcció.