ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Construïm pide más edificabilidad en los solares industriales ante el reto de crecer y ser más competitivos

L’associació de PIMEM, Construïm ha demanat a la Direcció General d’Indústria més metres d’edificabilitat a els polígons i Davant els Previsions de Creixement que Pugui haver de les Seves empreses. Per a l’entitat és un tema crucial ja que el volum i la Grandària física de l’empresa condicionin Molt la competitivitat enfront de les empreses de la península. Pel president Antoni Garí, “de Moment amb l’administració ENS Hem online trobat bones paraules PERÒ POCS fets i de què és tracta és de TENIR EN COMPTE a els informes com el de la Fundació Impulsa que assenyalen la necessitat de passar de Microempreses a petites i Mitjanes empreses per Tenir més possibilitats de mantenir el Teixit industrial “.Construïm Recorda el Tracte rebut pèls hotelers que han vist com se’ls ha permès 1 Creixement sense cap problema.

Un altre dels temes Tractats amb la Direcció General va ser l’ELIMINACIÓ dels Mínimis 1 Ajut de Brussel·les per a logística i que reben els empreses no Superant a els 200.000 € en 3 anys. Al cas de les empreses insulars QUALSEVOL ‘operació que no va seguir la d’Exportació de su Treball, com la compra d’maquinària per Exemple, facilment supera aquestes quantitats i esgota AQUESTA Ajudes col·locant la indústria mallorquina en clar desavantatge respecte a les empreses de la península que no tinença AQUEST problema. En AQUEST SENTIT Garí assegura que “sabem dels Límits de Govern en AQUESTA matèria, però a els emplacem a pressionar a qui toqui per poder competir en igualtat de condiciones respecte a les empreses de la península”.

Un tercer punt Tractat fa Referència ALS fons Next Generation. Des Construïm mostren su preocupació perque els Ajudes Vagin a parar a el sector hoteler perdent una gran OPORTUNITAT de diversificar i modernitzar el sector industrial i, més Concretament el de la construcció amb Criteris de sostenibilitat de les Balears.