ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

CONVOCATORIA D’’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA I EXTRAORDINARIA PER ALS SOCIS DE PIMEM

És un plaer convocar a tots els socis de la nostra Federació PIMEM a la 46º ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA i posteriors ASSEMBLEES EXTRAORDINÀRIES. La reunió serà el dijous 11 de juliol 2024 a Casa Esment, Son Ferriol/Pla de Na Tesa (Cami de Son Roca, 17B, 17) es prega arribar a les 18:00h.

A continuació teniu la previsió / horari de la reunions:

18:30h Assemblea General Ordinària

 • Informe d’activitats del president
 • Intervencions de col·laboradors: Grupo Aspro, Programa de Formació Digital per Pimes. App Control Horari Laboral
 • Estat de comptes
 • Aprovació de noves adhesions a PIMEM
 • Precs i preguntes
 • Lectura i aprovació de l’acta

19:45h Assemblea Extraordinària

 • Modificació estatuts
 • Aprobació de l’acta si procedeix.

19:50h Assemblea Extraordinària Electoral

 • Presentació de candidatures.
 • Elecció i nomenament de la candidatura elegida.
 • Aprobació de l’acta si procedeix.

L’associat que no pugui assistir a la reunió podrà delegar el seu vot, per a fer-ho haurà de sol·licitar l’autorització de delegació de vot corresponent telefonant a PIMEM al 971206614.

20:10h Tancament de l’acte a càrrec d’Antoni Cañete, president de PIMEC i PMcM Plataforma contra la Morosidad. Vicepresident de CONPYMES.

Per a una correcta organització ÉS IMPRESCINDIBLE CONFIRMAR ASSISTÈNCIA ABANS DEL 5 DE JULIOL,