ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Article a Economía de Mallorca: “Cop a la morositat a favor de les pimes”

Mig milió de pimes d’Espanya en risc de fallida principalment pel retard de pagaments és molt o poc? Moltíssim. És l’escenari que se vol aconseguir evitar i on una vegada més, la força de l’associacionisme, obté els seus fruits en aquest cas al Congrés dels Diputats.

El mes de juliol passat la cambra alta va començar a tramitar el desitjat Règim Sancionador a les empreses moroses (la llei obliga a pagar en plaç màxim de 60 dies) i administració pública (la llei els hi obliga a pagar en el plaç màxim de 30 dies) i després d’11 anys de barallar per a aconseguir aquest objectiu. PIMEM va celebrar l’acord a nivell nacional i es va sumar a la valoració més que positiva que va fer la Plataforma Pymes que va valorar també de forma molt positiva la validació de les conclusions de Reactivació Econòmica de la Comissió per a la Reconstrucció, que inclouen l’aprovació de règim sancionador.

La proposta impulsada per la Plataforma Multisectorial contra la Morositat, de la qual forma part PIMEM, suposa que les grans empreses i administracions públiques hagin de complir els terminis de pagament als seus proveïdors i subministradors. Ara estam més prop de cobrar les factures, reduir l’endeutament i ajudar les pimes a ser més competitives. És un pas que té una gran transcendència per a apuntalar un dels pilars més imprescindibles de qualsevol empresa, el finançament i cobrar puntualment.

La Comissió de Reconstrucció del Congrés per a la reactivació econòmica no sols ha acordat l’aprovació d’un règim sancionador contra la morositat de les empreses sinó al seu torn impulsar mecanismes perquè l’administració pública compleixi amb els terminis de pagament a les empreses subministradores. La Plataforma Multisectorial contra la Morositat, ha vist fet realitat una demanda històrica i coincideixo plenament amb el seu president Antonio Cañete quan assegura que és una eina imprescindible per a pimes i autònoms, ja que incrementarà la liquiditat d’aquests i millorarà la seva competitivitat i productivitat. I és que en el fons es tracta d’evitar l’incompliment dels terminis legals de pagament i reduir la necessitat d’endeutament financer de moltes pimes i autònoms.

La difícil situació que ens toca viure, i fruit de la crisi del COVID 19, demana de posar en marxa totes mesures possibles que posin fi a la morositat ja que des de PIMEM considerem que és un element essencial de viabilitat i competitivitat i que suposa un veritable motiu de pèrdua de llocs de treball i de tancament d’empreses.

Les dades de què disposem parlen per si sols. L’efecte directe d’aquest règim sancionador serà una injecció al sistema de més 150.000 milions d’euros a nivell estatal i corresponents a les factures pendents de pagament a proveïdors per part de les empreses cotitzades i administracions públiques, sense riscos i sense comprometre el balanç de les empreses ni del país.

En definitiva hem fet passos importants per a atallar una de les xacres que més incidència negativa tenia en la nostra comptes de resultats; la morositat d’administracions i grans corporacions. La unitat i, en aquest cas també la persistència, ha donat resultat.