Formación 2024

¡Fórmate con PIMEM! Talleres gratuitos, microlearning, bonificada..

Primers Auxilis en Edats Primerenques

Presentació de l’activitat formativa

Les tècniques dels primers auxilis són un deure humanitari, i més encara si parlem de nens en edats primerenques.

Conèixer com tractar a un infant en cas d’accident o malaltia. Aprendre com actuar en situacions com aturada cardio respiratòria, disminució́ de consciencia, intoxicacions, asfixies, hemorràgies, cremades no només és bàsic sinó que és imprescindible quan la nostra labor professional està relacionada directament amb infants.

Les persones responsables dels nens en un centre són les més properes a ells i per tant són les primeres han de prestar els primers auxilis en cas necessari. Són molts pocs els que estan preparats per actuar, per a això, en la majoria dels casos es pot retardar una correcta actuació o fins i tot empitjorar la situació del nen o nena atesos, tot i que s’actuï amb la millor de les intencions.

En cas d’accident cal estar segurs de com actuar, del que podem i el que no hem de fer. Per a això es fan imprescindibles els coneixements i tècniques bàsiques a aplicar en els primers moments.

Dur a terme mesures preventives suficients, aconseguir una preparació i formació bàsica i adequada és una de les obligacions dels responsables i intervinents docents de guarderies i escoletes. Són els responsables d’aquests centres els que han de dissenyar les estratègies i aconseguir els mitjans per garantir la integritat i seguretat dels nens inscrits al centre i del personal laboral.

És indiscutible que la formació és el principi d’una correcta actuació en cas que es produeixi un accident.

 

Objectius de l’acció formativa: 

 • Conscienciar als responsables dels centres en la seva responsabilitat pel que fa a la prevenció i correcta actuació en cas d’accidentalitat. – Aportar una formació de qualitat en matèries directament relacionades amb la vida com ho són l’educació, la salut, la prevenció d’accidents i els primers auxilis.
 • Presentar els equipaments bàsics que complementen una correcta actuació i que el seu ús pot fins i tot salvar una vida, (farmaciola, les fèrules d’immobilitzacions, el Desfibril·lador Extern Semi Automàtic DESA, etc.).
 • Oferir una formació bàsica però completa en Primers Auxilis als responsable a càrrec de nens en edats primerenques per a aconseguir un col·lectiu més conscienciat i preparat per actuar en cas d’accident.
 • Aconseguir procediments d’intervenció preventius, afavorint un clima de seguretat als centre.

 

Contingut del curs:

1. La farmaciola bàsica d’un centre escolar, i els usos dels productes per a cures.
2. Els accidents i casos d’intoxicacions, tipologies.
3. La correcta actuació en situacions d’emergència
 • Ofegaments i Obstrucció de Via Aérea per Cos Estrany.
 • Convulsions
 • Pèrdua de consciència
 • Deshidratacions
 • Síncope
 • Diabetis i hipoglucèmia
 • Electrocucions i fulguracions
4. Les situacions d’emergència per traumatismes
 • Contusions greus
 • Ferides i control d’hemorràgies
 • Traumatismes d’extremitats corporals
5. L’aturada cardíaca en circumstàncies especials
 • La reanimació cardiopulmonar bàsica pediàtrica.
 • La desfibril·lació semi automàtica externa.
 • Reanimació cardiopulmonar per nens.
 • Tècniques de suport vital bàsic per a nadons i infants .

 

Metodologia

La sessió es durà a terme amb una metodologia activa, dinàmica i participativa. Els continguts es presentaran des d’una perspectiva teòrica alternant amb aplicació pràctica. 6.- CÀRREGA LECTIVA, HORARI i CALENDARI. El nombre total d’hores d’aquesta activitat és de 5, en una sessió preferiblement en dissabte i en horari de 9:00 a 14:00 h.

Materials didàctics per a les pràctiques

 • Farmaciola amb materials per a realitzar cures bàsiques.
 • Maniquins de reanimació. Adult, infant i nado.
 • Desfibril·lador amb elèctrodes pediàtrics.
 • Simulador Obstrucció de Via Aérea per Cos Estrany.

 

¡REALITZAR LA INSCRIPCIÓ ARA!

FECHAS Y HORARIO

17 de febrero 9h a 14h

DONDE

Presencial Aula de PIMEM Palma

PREU

Socios 45€ / No socios 60€

PROFESSOR

David López, infermer de la Unitat de Transport Pediàtric Balear SAMU 061. Diplomat en Infermeria. Màster en Cures, Emergències i Catàstrofes. Instructor de Suport Vital Avançat. Especialista en cures intensives i en emergències extra hospitalàries. Especialista en Fisiologia de l’Esport