ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Diferents sectors empresarials de PIMEM coneixen de primera mà la situació dels Fons Europeus.

Calendari d’accions informatives i formatives: http://www.caib.es/sites/oie/ca/in_formatiu/

El Conseller de Fons Europeus, Miquel Company i Joan Carrió, Director de l’Oficina de Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques del Govern Balear han compartit una jornada informativa amb algunes associacions empresarials de PIMEM a la mateix seu de la Federació.

En el torn d’intervencions Company ha assegurat que “a la hora de gestionar els recursos Balears ha optat per un equilibri entre les inverstions privades i públiques”.

Per la seva part el Director General Joan Carrió, ha estat l’encarregat de fer l’explicació més técnica i on ha mostrat als assitents la pàgina web on les empreses poden obtenir tota la información necessària per accedir en aquests fons europeus. https://www.caib.es/sites/oie/ca/portada_dg/?campa=yes

Per la seva part, el president de PIMEM, Jordi Mora, ha assegurat que les reunions amb diferens sectors empresarials de la Federació cerquen combinar reunions de caire estratègic i a la vegada tècnic per tall de facilitar al màxim tots els tràmits”.

Els sectors que han estat presents en aquesta reunió han estat diversos. Indústria, ensenyament, comerç, lloguer de cotxes, cultura i esteticients.