ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

El CECAP veu excés de burocràcia en els nous contractes que les empreses estan obligades a fer als becaris de cara a una futura pensió

A partir de l’1 de gener de 2024, les companyies tenen una nova responsabilitat: formalitzar l’alta en la Seguretat Social als becaris i cotitzar per aquest col·lectiu tot i que encara que els estudiants es beneficiïn en la cotització per a una futura pensió, ja que comptaran amb aquest període cotitzat, no cotitzaran per la prestació de desocupació.

Això últim implica que el temps de pràctiques no permetrà sol·licitar ni la desocupació ni subsidis previstos per la Seguretat Social per a treballadors ordinaris, la qual cosa els deixa en certa manera “al marge” del sistema de cobertura en comparació amb una altra mena d’empleats. Tampoc cotitzaran per a FOGASA, de manera que tampoc comptaran amb aquesta cobertura en cas d’insolvència empresarial. Finalment, en cas d’accident de treball derivat d’una contingència comuna, no tindran dret a prestació d’incapacitat temporal, però sí en el supòsit de contingències professionals.

Amb aquest context des de Cecap Balears adscrits a la federació PIMEM manifesta l’ agraïment pel fet que la Conselleria d’Educació s’impliqui en la gestió i es faci càrrec dels costos, almenys per un any. L’entitat asegura que  encara es desconeix el pes burocràtic que repercutirà cap a les empreses, instituts i centres de formació.

De qualsevol manera el que si queda clar és que l’administració pública nacional obliga a cotitzar a alumnes en pràctiques, i l’administració pública autonòmica pagarà aquest cost i la gestió, això succeirà en totes les CCAA.

Per tant el CECAP es demana si no seria més fàcil i senzill que d’ofici la Seguretat Social doni l’alta als alumnes en pràctiques? Per què complicar-ho tot per a incrementar les gestions burocràtiques i si al final els diners públics fa un recorregut d’anada i tornada? Resulta difícil de comprendre