ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

El Comitè Executiu de PIMEM fa arribar a la presidenta Prohens 14 punts per avançar amb la competitivitat, diversificació i sostenibilitat de les pimes de Mallorca

El Comitè Executiu de PIMEM ha mantingut la primera reunió d’aquesta legislatura amb la presidenta del Govern, Marga Prohens, a qui li ha fet arribar 13 punts que la Federació considera indispensables per avançar amb la competivitat, innovació, diversificació econòmica i sostenibilitat. La patronal mallorquina segueix mantenint la idea que tot i que les dades d’ocupació són bones i les xifres d’ocupació turística excel.lents cal afrontar quan abans tot una sèrie de reptes que poden posar en compromís aquesta bonança empresaerial i laboral. Aquests són els 13 punts que els diferents membres del Comitè Executiu han tractat amb la presidenta.

1. Federació apolítica amb 82 associacions empresarials, aposta pel capitalisme inclusiu.

2. Agent social, representativitat i col·laboració público-privada.

3. Ajudes a patronals/sindicats, ajudes en igualtat.

4. Simplificació administrativa – col·lapse a Fogaiba, recursos hídrics i expedients de sostenibilitat.

5. Desenvolupament del reglament del REB.

6. Seu de Pimem – Patrimoni de l’Estat.

7. Servei de PRL – no funciona Ibassal.

8. Pimem no forma part del TAMIB ni APIB.

9. Accés a concursos/licitacions públiques per a pimes.

10. Morositat pública.

11. Projecte ‘Impulsa la teva empresa’.

12. Producte local i km 0.

13. Sostenibilitat i medi ambient.

14-MInimis.