ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

El futur de l’Europa social es basa en una espira econòmica positiva

“Una Europa social forta només és possible basada en una economia forta. La primera prioritat és crear una espiral econòmica positiva que permeti a les pimes fer negocis i créixer. La segona prioritat és implementar adequadament les mesures que s’han adoptat durant aquest mandat de la Comissió en el marc del pilar europeu de drets socials. Moltes iniciatives consisteixen en reformes profundes a nivell nacional que requereixen temps. La implicació dels interlocutors socials, en particular de les organitzacions d’empresaris de pimes, és crucial, encara no és així en molts estats membres”, va afirmar Véronique Willems, secretària general de SMEunited, a la reunió informal de ministres d’Ocupació i Afers Socials.

“De cara al futur, SMEunited demana suport a les pimes per adaptar-se als reptes actuals del mercat laboral, en particular la transició verda i digital. També demanem sistemes de seguretat social més eficients i abordar els obstacles que dificulten la incorporació de la gent al mercat laboral, agreujant l’escassetat de mà d’obra i de qualificacions actuals”, va continuar. En abordar els reptes específics dels sistemes de protecció social, la Sra. Willems va reiterar que un augment de la població activa que contribueix als sistemes de protecció social és clau per donar suport a la sostenibilitat a llarg termini.

Sobre la situació específica de la protecció social dels treballadors autònoms, la Sra. Willems va destacar que “l’accés a la protecció social bàsica a un cost raonable per als autònoms d’acord amb la Recomanació del Consell sobre l’accés a la protecció social continua sent un objectiu important per a SMEunited. L’avaluació publicada l’any passat va mostrar que encara hi ha moltes llacunes i que els Estats membres haurien d’implementar reformes per mitigar-les”.

Pel que fa a la convergència social i la justícia social més enllà de les fronteres de la UE, la Sra Willems va afirmar: “SMEunited considera que els estàndards socials són un element clau per garantir que es garanteixin les condicions de joc equitatives a la UE i a nivell mundial. Per a l’ampliació de la UE, s’hauria de disposar de la formació i el suport adequats per a l’alineació amb l’acquis i la creació de capacitats en el diàleg social”. Concloent sobre la integració dels principis dels drets socials en la governança econòmica, la Sra. Willems es va referir a “la implementació de les iniciatives de l’actual mandat incorpora això a la política i les reformes pressupostàries dels Estats membres”. SMEunited també està d’acord que els plans nacionals haurien de reunir reformes i polítiques d’inversió. S’han de mantenir els criteris de Maastricht, però s’ha de proporcionar flexibilitat juntament amb desviacions temporals en circumstàncies excepcionals. El missatge de la porta del secretari general Willems es pot trobar aquí. La reunió informal EPSCO va ser acollida a Namur per la Presidència belga de la Unió Europea.