ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

El Govern i PIMEM posen en marxa el projecte «Pimes amb elles i per a elles», per afavorir la contractació de les usuàries del servei SOIB Dona dins el món laboral

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, i el president de PIMEM, Jordi Mora, han presentat el projecte «Pimes amb elles i per a elles», amb l’objectiu d’afavorir la contractació de les usuàries del servei SOIB Dona dins el món laboral.

Aquest projecte neix de PIMEM i té el finançament de l’Institut Balear de la Dona, a través d’una subvenció nominativa de 10.000 € a la Fundació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca, per finançar aquest projecte que pretén donar visibilitat a la realitat que viuen les dones víctimes de la violència masclista.

La meta marcada per difondre aquesta campanya i augmentar el nombre de dones víctimes ateses és de sis mesos, en els quals PIMEM explicarà als seus socis i empreses col·laboradores el servei del SOIB Dona, amb el propòsit de fer arribar els beneficis d’aquest programa a com més dones millor.

El SOIB Dona és un programa capdavanter a tot l’Estat amb el qual des de l’Administració pública es garanteix un any de feina a les dones víctimes de violència masclista perquè puguin tornar a començar i s’ofereix assessorament laboral per a aquestes dones. L’any passat el Govern va garantir aquest lloc de treball a un total de 52 dones víctimes, «que estic convençuda que seran molts més gràcies a aquesta col·laboració que iniciam avui amb PIMEM», ha defensat la consellera. Des de la seva creació, aquest projecte del Govern ha ajudat ja a 1.600 usuàries, sigui a través d’assessorament laboral o amb un lloc de feina.

Garrido ha explicat que «la finalitat que ens mou conjuntament no és només garantir una primera sortida laboral a les dones víctimes de la violència masclista, sinó també afavorir que tenguin un lloc de feina estable i segur. Per això, el programa també inclou empoderar les dones víctimes perquè treballin en llocs que s’adaptin al seu perfil professional i els seus interessos, sota l’assessorament de PIMEM».

La consellera ha agraït la implicació de PIMEM en la lluita contra la violència masclista perquè «sempre m’han sentit dir que la lluita contra la violència masclista i per a la igualtat entre dones i homes és un objectiu complex que ens ha d’implicar a tots i a totes des dels nostres diferents àmbits».

Per part seva, el president de PIMEM, Jordi Mora, ha  defensat la campanya amb la voluntat de “conscienciar a totes les empreses i a tots els empresaris i les empresàries de la importància de contractar a dones que han patit violència masclista”.

Mora ha explicat que la campanya constarà de 5.000 díptics informatius per a les empreses de tots els sectors d’activitat, a les diferents associacions de la federació, webinars i entrevistes específiques mitjançant xarxes socials i amb un espai informatiu i divulgatiu de la campanya específic.

El projecte tendrà una duració de mig any, fins al desembre, i anirà dirigit a empreses que necessitin contractar personal, en un moment de plena temporada turística i molt oportú per fer contractacions.

A més a més, segons ha detallat, el president de PIMEM, les empreses coneixeran els avantatges que comporta la contractació de dones víctimes, com bonificacions a la seguretat social, i fomentaran “els seus valors i la responsabilitat social corporativa, la qual cosa és molt important per a nosaltres, tal com marca l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 8”.