ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

El Govern recull les aportacions dels empresaris i autònoms de PIMEM per al desenvolupament del Règim Fiscal Especial de les Illes Balears

La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, acompanyada pel director general de Finançament, Xisco Oliver, i el director de l’Agència Tributària de les Illes Balears, Alberto Roibal, s’ha reunit avui amb el president de PIMEM, Jordi Mora i amb representants de la junta directiva i associats de diversos sectors empresarials, per informar dels beneficis que ofereix el Règim fiscal Especial de les Illes Balears, per escoltar els seus dubtes i rebre les seves aportacions per la seva aplicació.

El Govern està desenvolupant un procés participatiu amb tot el teixit empresarial de les Illes per garantir el millor desplegament de la part fiscal del REIB -en vigor des d’aquest mes de gener- i obtenir els màxims beneficis econòmics pels ciutadans i ciutadanes de la nostra comunitat autònoma.

“Haver aconseguit per les Illes el Règim Fiscal Especial és una fita històrica, fruit de la feina conjunta de tota la nostra societat”, ha destacat Rosario Sánchez.

“És important ara desenvolupar el reglament de la Llei i fer-ho de la mateixa forma, amb la participació de tots els sectors econòmics i de tot el teixit empresarial de les Illes, per garantir els màxims beneficis”, ha afegit.

Per part seva, el president de PIMEM, Jordi Mora , ha manifestat que “se fa necessari explicar al detall les avantatges del Règim Especial perquè totes les pimes i autònoms se’n puguin beneficiar. La nostra patronal sempre ha demanat la màxima informació a les administracions i, en el cas d’Hisenda, s’ha donat. Ara es feina nostra fer-ho arribar a totes les sectorials ”.


Beneficis del Règim Fiscal Especial

El Govern calcula que el Règim Fiscal Especial de les Illes Balears beneficiarà més de 50.000 empreses i estalviarà al teixit empresarial un total de 208 M€ anuals en imposts. Cada any tindrà un impacte econòmic de 349 M€ en inversions, millores i contractacions, l’equivalent a un 1% del PIB balear de 2019.

El Règim Fiscal Especial inclou dues mesures: la reserva d’inversions i el règim especial per a empreses industrials, agrícoles, ramaderes i pesqueres.
La reserva d’inversions té com a objectiu incentivar que les empreses de les Illes Balears reinverteixin els seus beneficis a l’arxipèlag. Això implica reduir la base imposable de l’impost de societats, deduccions a l’IRPF o reduir l’impost sobre la renda dels no residents. A més, els autònoms declarants de l’IRPF podran aplicar-se una deducció a la quota.

Respecte del règim especial per a les empreses industrials, agrícoles, ramaderes i pesqueres, cal assenyalar que per tal de dotar d’una especial protecció a autònoms i empreses industrials, agrícoles, ramaderes i pesqueres, que venen béns produïts a les Illes Balears veuran reduït l’impost de societats i l’impost sobre la renda dels no residents, i tindran deduccions a l’IRPF.