ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

El president de PIMEM, Jordi Mora, torna a formar part del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears. Antoni Bennasar és el nou president de l’entitat universitària

El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears s’ha constituït el dijous, 21 de març, en un acte que ha tingut lloc a Son Lledó i en el qual han pres possessió els nous membres de la institució. El nomenament dels nous membres va ser aprovat el 8 de març de 2024 pel Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta de la Conselleria d’Educació i Universitats.

El nou president del Consell Social de la UIB serà el senyor Antoni Bennasar Arbós, que substituirà en el càrrec el senyor Bartomeu Llinàs. El senyor Bennasar és metge, especialista en traumatologia i cirurgia ortopèdica i cap del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia a l’Hospital Comarcal d’Inca. Ha estat professor associat de la Facultat de Medicina de la UIB i director executiu del Patronat Científic del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears, entitat que va presidir (2010-2018). També ha presidit l’Associació Balear de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (2011-2013) i l’any 2018 va rebre la insígnia Col·legiat d’Honor Nacional amb Emblema de Plata de l’Organització Mèdica Col·legial.

Funcions del Consell Social

El Consell Social és l’òrgan de participació i representació de la societat, un espai de col·laboració i rendició de comptes en què s’interrelacionen amb la Universitat les institucions, les organitzacions socials i el teixit productiu. Entre les seves funcions hi ha la promoció d’accions per facilitar la connexió de la Universitat amb la societat. També té l’encàrrec de promoure la captació de recursos econòmics destinats al finançament de la Universitat i d’aprovar el pressupost anual de la institució universitària, entre altres funcions.