ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Eleccions europees: les PIME demanen un accés just als mercats digitals

“La digitalització i la globalització tenen impactes significatius en les empreses i el comerç. Les eines digitals s’han convertit en crucials per tenir accés a clients i nous mercats. Hem d’assegurar-nos que les pimes tinguin aquest accés”, va declarar el president Petri Salminen.

El mercat únic representa el 70% de les exportacions de les PIME i encara no s’ha aconseguit tot el potencial. Per a augmentar encara més el potencial i aconseguir un mercat únic que funcioni bé, han d’eliminar-se barreres internes innecessàries. L’atenció ha de centrar-se en l’aplicació de les normes existents i no en la creació de noves.

Les PIME han de poder collir els beneficis del mercat únic. Per tant, la UE hauria d’alinear-se millor i comprometre’s amb les organitzacions de PIME i la xarxa Enterprise Europe per a facilitar el suport a les PIME.

La passarel·la digital única és una eina útil per a fomentar el mercat únic i el principi d’una sola vegada. Les autoritats públiques han de secundar-la i promoure-la millor en un enfocament coordinat amb les associacions empresarials. Només llavors podrà arribar als seus principals beneficiaris, especialment a les PIME.

La digitalització ha canviat significativament els models de negoci i els productes del mercat. Per tant, el marc jurídic ha de modificar-se en conseqüència. Les normes sobre l’accés als mercats, la responsabilitat, els drets i els deures requereixen una adaptació adaptada al món digital.

La normalització és clau per a obrir nous mercats i un factor essencial per al creixement. Una millor participació de les PIME en el procés de normalització és una mesura important per a garantir que les PIME es beneficiïn de l’enfocament obert de la UE.

La globalització va conduir a contextos empresarials desequilibrats, en els quals les PIME han d’operar. Les PIME necessiten normes de competència ben dissenyades i ben imposades per a garantir la igualtat de condicions, també quan competeixen amb operadors dominants a escala mundial. La UE ha de millorar encara més l’accés als mercats de tercers països, negociant i participant activament en acords comercials ben dissenyats, que promoguin el multilateralisme al mateix temps que protegeixen eficaçment els seus interessos amb instruments de defensa comercial disponibles.

Cal reforçar encara més la competitivitat de la UE i el mercat únic. L’informe sobre el mercat únic d’Enrico Letta i la conclusió del Consell Europeu sobre un Pacte Europeu per a la Competitivitat van presentar punts importants per a contrarestar la fragmentació i garantir l’autonomia i la sobirania estratègiques europees. Els responsables polítics haurien de construir sobre aquestes pedres angulars per a perseguir un enfocament estructurat i abordar les noves barreres existents i potencials en el mercat únic.

Continuem “influint” i creant un rusc emprenedor en el mercat únic de la UE, tant online com offline