ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Els floristes de PIMEM pugen les ventes un 15% pel Dia dels Enamorats

Les ventes han anat molt millor que l’any passat tot i que cal destacar que enguany el Dia dels Enamorats ha caigut en dilluns i aixó ha permès molta més activitat durant el dissabte i el diumenge. Rafel Prohens de Motivacions Florals de Felanitx ens ha assegurat que les dades que maneja del sector és que s’ha venut un 15% més que l’any passat. Prohen també ens ha assegurat que el mercat online ha pujat molt i aixó ha fet que moltes floristeries locals hagin treballat mitjançant el portal Interflora.