ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Els socis/es de PIMEM ja es poden beneficiar d’un 4% de descompte en l’oferta formativa del Grup Fleming. Entrevista a Toni Vidal, fundador i director: “Amb l’aposta per la FP hem tengut molt en compta el mercat laboral”

1-Grup Fleming és sinònim de formació acadèmica de rigor i de qualitat segons ens han confirmat els mateixos alumnes i abans d’aquesta entrevista. Després de 50 anys d’oferta formativa i, en un mercat tan competitiu com és el món de la formació, que vos diferencia i quins són els elements que han fet possible està a l’avantguarda de l’ensenyament a Mallorca?

Hem estat amb molts d’aspectes uns avançats des de fa cinquanta anys. Fleming va començar perquè la Politècnica de Catalunya treu una modalitat d’estudi oficial que “alumne oficial amb dispensa” cosa que nosaltres ens hi podíem acollir molt bé perquè el fet que els nostres estudiants visquessin a Mallorca era un motiu justificat de dispensa d’escolaritat.
Vàrem començar a fer els estudis que en el seu moment eren aparelladors i ara són arquitectes tècnics. D’aquesta casa varen sortir 143 arquitectes tècnics fins que la UIB va posar els estudis i evidentment no podíem competir. Amb aquest aspecte vàrem ser uns avançats.
Prèviament això ja havíem feina amb la central de Barcelona pel tema d’empresarials que va ser el primer que es va posar aquí.
2007-2008 va intuir que el futur estava en l’FP i som l’escola que oferim més FP oficial de tota la comunitat. Secret? Gaudir de la feina que es fa i tracten a cada alumne de forma personalitzada.

2- PIMEM històricament ha defensat una potenciació i promoció de la Formació Professional amb l’objectiu de cobrir llocs de feina qualificats i davant les necessitats de les pimes de diferents sectors. Grup Fleming imparteix aquesta formació i, per cert, amb molt bona acceptació. Però la meva pregunta és; amb la teva experiència com a docent i gerent del Grup, com ha anat canviant l’FP amb els anys per passar de ser una oferta residual i poc valorada a ser l’ensenyament més pràctic i demandat entre les empreses de Balears i Espanya? Tens un país o regió europea de referència en el qual creus que l’Estat o Balears hauria de tenir com a referent? Fa uns anys vaig poder veure “in situ” en gran desplegament i inversió que per exemple fa l’estat de Baviera, a Alemanya per a tots aquells que volen fer FP.

L’antiga FP1 i FP2 es va utilitzar per part de tothom com a paperera de reciclatge del sistema educatiu. L’alumne que no volia estudiar o era problemàtic anava a FP. Això és un problema que l’FP actual ha resolt perquè li han donat una categoria i uns plans d’estudi bastant més adaptats a la realitat i amb un avantatge molt grossa; els tres darrers mesos són pràctiques a una empresa. Si això li afegim que el 98% de les empreses a Espanya són petites i algunes mitjanes, estam en la línia que toca. Una pime té la necessitat d’un tècnic amb Administració i Finances, però no necessita ni pot pagar un llicenciat en Econòmiques. Què passa? Encara hi ha famílies que volen que els seus fills han de ser universitaris. No és el criteri que jo compartesc. Els fills han de ser feliços i han de fer la feina amb el que els agradi.

3- Quines tendències o peticions detecteu en quan a programes de formació (els que siguin i de l’àrea que siguin) del món empresarial i/o de pares i futurs alumnes que s’apropen el vostre centre?  Com acabeu decidint quins estudis implanteu o descarteu?

Hem intentat tenir molt present el mercat laboral. Pensam que uns alumnes que facin uns estudis i després no els suposi una certa facilitat per integrar-se al model laboral, és fer ratlles dins l’aigua, és formar treballadors que en acabat no tenen feina.
Nosaltres oferim uns cicles d’FP que forma uns professionals que el mercat necessita. Tenim branca sanitària, grau mitjà i superior, tenim una branca d’informàtica amb doble especialitat, programació i web i tenim la branca de disseny amb 5 especialitats, gràfic, interior, moda, audiovisual i videojocs. La nostra escola de disseny cada any ha rebut un premi en certàmens nacionals i internacionals. Dues alumnes nostres varen guanyar un premi internacional en disseny d’embalatge i etiquetes.

4- La formació online i en xifres contrastades no s’atura de créixer per diferents raons. Quina opinió te mereix aquesta fórmula que ha arribat ja per quedar-se?

Quan vam tenir la pandèmia i el Govern va decidir que tothom a casa seva… en dos dies vam haver de passar al sistema en línia. Al juny vam rebre una comunicació que ens deia que “per les qualificacions finals hem de tenir en compte només el que s’ha fet presencialment, tot el que s’ha fet en línia no ho hem de tenir en compte”.


L’ensenyament en línia jo l’entenc i el defens per una persona que visqui lluny del centre i per feina té el temps que té i no pot anar a un centre a fer un seguiment personal i presencial. El que passa és que hi ha un percentatge x de gent se pensa que arribarà al mateix punt que en classes presencials i on ho podré fer des de casa meva… i no. Si tu tens sis hores en una FP presencial a en línia has de tenir sis hores, no dues, per tant, hi ha una carència important. A més hi ha una sèrie d’activitats que un se les perd. Amb els nostres alumnes hem visitat l’agència de RRPP Everythink, la més destacada del país, hem anat a veure els estudis de RTVE, Microsoft Espanya o el Museu d’El Prado. Això en línia com se fa? Per altra part, he de dir quan anam a una empresa a tancar contrates de pràctiques amb ells no volen sentir a xerrar de pràctiques en línia.

L’acord que heu arribat amb PIMEM suposa per primera vegada un important descompta en la vostra oferta formativa i els socis de la patronal són els grans beneficiats d’aquesta promoció. Com podem traduir aquesta bona entesa amb números?

El meu pare va tenir 15 fills, sé el que són les despeses familiars. Evidentment, a un centre públic el cost és zero i la qualitat x. Nosaltres volem ajudar que la gent que vulgui una formació seriosa amb un volum d’alumne lògic, un grup d’FP no hauria de passar els vint alumes, ho pugui fer. Volem donar una mà i creiem que PIMEM és la plataforma perfecta per donar a conèixer l’oferta formativa entre els empresaris.
Acab fent referència a nen Toni Nadal, oncle del tenista, en Rafel Nadal. “Les coses fàcils debiliten a les persones i les coses difícils les fan més fortes”.

Que ha passat?, que grans fons d’inversió han entrat dins aquest mercat i poden fer una oferta amb preus més baixos i atreuen cert alumnat. Però jo dic… Auxiliar d’infermeria, com s’ensenya en línia a fer bandatges o fer llits amb el pacient damunt? Una de les coses que volem a una FP és la pràctica no la teoria.