ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Entorn PIME. Investigació del Govern Balear i la Cambra de Comerç sobre el nombre d’startups a les Illes Balears

La Cambra de Comerç amb col·laboració amb la Direcció General d’Empresa, Autònoms i Comerç de les Illes Balears dur a terme una investigación sobre l’ecosistema d’startups a la nostra comunitat.

Ambues entitats entenen que limitant la participació a startups tecnològiques podria quedar un mapa incomplet, es consideren empreses emergents o startups les empreses de nova creació o que no hagi transcorregut més de cinc anys des de la data del seu registre i amb un projecte escalable.

Per a això s’han dissenyat dos qüestionaris: un enfocat a startups on se demana informació sobre l’estat del projecte, necessitats i problemes que s’han trobat i un altre enfocat a recopilar els recursos de suport a startups que s’estan desenvolupant per donar suport a les startups i empreses emergents.

Amb la informació obtinguda, el Govern elaborarà una base de dades de startups de les Illes amb diversos objectius:

•             Conèixer l’estat de les empreses de recent creació de Balears.

•             Dissenyar i desenvolupar programes d’ajudes d’acord amb les necessitats reals.

•             Informar sobre aquests futurs programes, ajudes i recursos a les empreses identificades.

El formulari el trobareuen aquest enllaç: https://cambramallorca.com/formulario_cambra_v7.php?CE=STARTUPS