ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Entorn PIME-RSC. Entrevista a Jaume Ordinas, vicepresident del Comitè de Sostenibilitat de Garden Hotels. “El resultat més satisfactori per a Garden Hotels és ajudar i donar suport als proveïdors, ramaders i productors locals”

1.  Dins un context de trajectòria empresarial; quan es planteja Garden Hotels introduir polítiques de gestió sostenible i economia circular? Va ser primer la demana del client o la visió d’una oferta diferent i avançada en el temps?Des dels nostres inicis, cap a l’any 1986, hem establert uns valors sòlids basats en la responsabilitat, la harmonia, la autenticitat i la il·lusió. Vam ser pioners en l’àmbit de l’economia circular portant a la pràctica determinades accions orientades a cuidar la nostra terra i la nostra gent.

El medi ambient sempre ha tingut un paper important per a la companyia ja que el nostre fundador i president, Sr. Miquel Ramis, prové d’una família pagesa mallorquina i sempre s’ha mantingut fidel a les seves arrels posant en valor la nostra terra. Aquest compromís es veu reflectit en els reptes que han anat assumint progressivament els establiments Garden, ja que el 2001 l’hotel Green Garden comptava amb el sistema de gestió ambiental més exigent a nivell europeu, la Certificació EMAS. I és el 2014 quan es defineix per primera vegada la RSC de Garden Hotels i s’engega una gran quantitat d’iniciatives a nivell corporatiu per a tots els hotels de la cadena centrades en una aposta ferma i decidida per la sostenibilitat. Des d’aquell moment, la rellevància de la cura del medi ambient no ha anat més que en augment estant avui en el focus de totes les decisions com a eix transversal de la nostra estratègia empresarial.

El 2021 Garden Hotels es va certificar en Estratègia en Economia Circular a través d’AENOR, cosa que ens obliga a tenir una estratègia amb uns objectius clars, fer un seguiment i auditories per complir-los, a més d’oferir transparència, rigor, confiança i veracitat a tots els nostres grups interès.

Tot això deixa de manifest que la gestió sostenible de l’activitat hotelera de Garden Hotels es treballa des de fa anys seguint una visió compromesa amb una oferta diferent que aspira a ser una eina regenerativa del territori on té lloc.

2- A vegades turisme i sostenibilitat semblen dos conceptes antagònics. Creu que la imatge del sector està vinculada a un consum excessiu de recursos i que són molt poques les empreses que es preocupen d’anar reconduint la situació? Una vegada feta la passa veu el client satisfet i interessat en els productes agroalimentaris que ja serveixen els seus hotels?

Actualment ens trobem en una situació plena de reptes i oportunitats com mai en la història del turisme havia passat, cada dia ens enfrontem a la major amenaça del segle XXI, el canvi climàtic. Per tant, la sostenibilitat no és una opció, és un imperatiu perque l’existència de tots els sectors segueixi sent viable. Així doncs, la millora de la nostra relació amb l’entorn on operem i de les persones que hi viuen esdevé imprescindible perquè l’activitat del nostre negoci i la nostra vida quotidiana puguin mantenir-se en el temps.

Els hotelers hem de ser molt conscients que tenim prou força per provocar un canvi. Si tots anem en una mateixa direcció amb una visió estratègica de la destinació que entre tots els grups d’interès volem ser, podem liderar la transformació. Hem d’aportar valor als residents, al territori i hem de ser regeneratius.

Des de Garden Hotels estem convençuts que emprendre nous camins pot resultar aclaparador en alguns moments, però també apassionant i molt enriquidor durant la majoria del temps. Per això considerem que el nou model del sector turístic ha de ser il·lusionant per a tots avui i per al futur que gaudiran les properes generacions. Entenem que el procés ha de ser capaç de vèncer resistències en forma de creences per generar canvis significatius que permetin al sector turístic avançar cap a una gestió i planificació sostenible de la seva activitat.

Els resultats del nostre compromís amb els productes locals i ecològics es poden veure dia a dia a les cares de satisfacció dels clients de l’hotel. Clients que no estan acostumats a conèixer de primera mà, al seu allotjament, la gastronomia i característiques pròpies de la cultura del territori que visiten. Clients que són sensibles a la producció ecològica i que gràcies a aquesta iniciativa coneixen els productes frescos i de temporada del lloc. D’altra banda, el resultat més satisfactori per a Garden Hotels és ajudar i donar suport als proveïdors, ramaders i productors locals, que no estaven acostumats que una cadena hotelera, que realitza compres mensuals de gran valor, confiï en ells i els prioritzi davant d’altres. En definitiva, poder fer passos reals cap a un turisme més sostenible i regeneratiu. A més, la idea general de totes aquestes accions és servir de punt de partida, marcar les pautes i d’exemple perquè moltes altres cadenes puguin seguir aquests passos, i amb això ajudar una mica més a preservar la nostra terra, els nostres camps i també les nostres tradicions . A Garden Hotels sempre hem tingut molt clar que la raó perquè milions de turistes ens visitin a l’any no és només el nostre clima privilegiat durant tot l’any, sinó també l’entorn màgic i privilegiat on vivim, una natura que s’ha de respectar, cuidar-se i estimar des de tots els àmbits de la nostra societat. I no hi ha millor manera de transmetre aquest amor per l’entorn en què vivim que a través de les accions que realitzem, en què, moltes vegades, els mateixos hostes també hi poden participar i de les quals se’ls informa a través del nostre programa d’animació Garden Experience ja que té com a eix transversal la sostenibilitat

3- Xerrem de projectes concrets i de com vostès han passat de les paraules als fets. Quines són línies d’actuació de Garden per fer més sostenible i circular l’oferta? Pot posar noms i llinatges als productes i/o serveis que contribueixen a complir els objectius.

Malgrat la limitació de recursos disponibles a Garden Hotels ens focalitzem en mantenir les metes aconseguides aplicant els principis de l’economia circular i en dedicar gran quantitat d’esforços als que considerem són els canvis més estratègics, els impactes dels quals hem de revertir més urgentment. En aquest sentit, estem treballant en projectes de compra conscient i circular augmentant el suport al producte local i ecològic, lluita contra el malbaratament alimentari gràcies a la aplicació de la intel·ligència artificial, reutilització i valorització de residus tant internament com mitjançant col·laboracions amb altres organitzacions, incorporació de materials i productes més sostenibles als nostres catàlegs de recursos d’activitats i processos interns, reducció del consum d’energia i aigua, i promoció de comportaments més sostenibles a la cadena de valor de la nostra activitat.

Les aliances amb petites i mitjanes empreses locals són els grans protagonistes de la consecució dels nostres objectius, entre d’altres cal mencionar:

-Acords de consum de productes d’origen local i/o ecològics amb el sector primari com Fruites Son March, TERRACOR, Sa Teulera, Mè Ecològic de Mallorca, Llet de AGAMA, -Bodegues Jose Luis Ferrer, Begudes Puig. Acords de consum de productes d’origen local i/o ecològics amb el tercer sector com infusions T’estim de la Fundació Estel de Llevant, confitures de la Fundació ESMENT. Subministrament circular d’amenities amb ingredients locals de Flor d’Ametler.

-Participació en projectes de reutilització de residus amb altres organitzacions com Sa Teulera (Planta de compostatge), Fundació Deixalles (Fem que circuli), Fundació Reconatura (RENETAS), Gestió Circular de Biomassa.

-Participació en projectes d’investigació i innovació amb el sector educatiu com amb el Centre de Formació Professional Juníper Serra i la Universitat de les Illes Balears.

4- Un dels motius d’aquesta breu entrevista era fer arribar a moltes pimes de la Federació un projecte concret i que es nodreix de moltes petites i mitjanes empreses de Mallorca. D’alguna manera és fer visible que l’esforç, la qualitat i la manera de fer té mercat com a proveïdor d’una empresa més gran. Aquesta cooperació entre grans i petits; quins punts forts té i què cal millorar per donar la màxima estabilitat tant al petit proveïdor com l’empresa demandant.

Des de Garden Hotels ens sumem a aquesta posada en valor del paper de les pimes de Mallorca com a suport de les empreses més grans com la nostra cadena hotelera. Per això fa anys que hem assumit el repte de mostrar un camí de compromís ferma i directe a les empreses de les nostres Illes.

Com a grans consumidors hem de ser grans impulsors!

Doncs tot aquest esforç reverteix clarament en la revitalització de l’economia local, ens permet expandir el benefici que produeix el sector turístic posant en el focus el producte local i les persones residents del territori.

A més aquesta interacció directe enforteix la nostra sobirania alimentaria i evita la importació de productes disponibles a Balears. Tot això no només comporta la reducció de les emissions d’efecte hivernacle produïdes pel sector del transport sinó que ens permet oferir als nostres clients el que considerem la màxima qualitat i signar acords justs amb condicions ètiques garantint per als nostres col·laboradors un volum de negoci que propicia confiança i estabilitat.

I es que aquesta aposta per generar acords que esdevinguin solucions ens permet inspirar a altres empreses i actors, fer una convidada i donar visibilitat de que una altre manera de fer és possible.

Així i tot queda camí per recórrer, sobretot quan parlem de l’aplicació de la normativa i de la manca de marcs específics que flexibilitzin les característiques particulars de les PIMES. Cal millorar la protecció i suport d’una normativa que faciliti la traçabilitat i rigurositat a l’hora de distingir el producte local. Així mateix haurien d’estar representades les necessitats tant dels grans productors com dels petits productors davant les exigències per part de les gran empreses demandants i administracions publiques, ja que algunes implicacions penalitzen o limiten el seu producte posant en risc la confiança i transparència de ambdues parts.

5-Finalment m’agradaria saber a quin tant per cent a curt i mig termini de la planta hotelera creu que es pot replicar el seu model tenint com compta el límit de producció local. De què depèn pegar el bot cap a més interès perquè la producció local entri a les cuines de la planta hotelera?

A Garden Hotels ens considerem una empresa compromesa amb el desenvolupament sostenible, esforçant-nos cada dia per acostar-nos més a un creixement conscient, just i responsable a través del vehicle de l’economia circular. Actuar seguint aquests valors comporta mantenir una visió a llarg termini per assumir que les inversions que ens permeten avançar cap a aquests objectius poden ser més costoses avui però que en el futur proper es convertiran en beneficis no només econòmics, sinó que també impactaran positivament als indicadors socials, ambientals i de governança del nostre entorn. I és que tenim clar que totes les inversions que ens apropen a la sostenibilitat són forçosament rendibles a mitjà i llarg termini.

Per aquesta raó considerem que aquest model és replicable al 100% de la planta hotelera de Balears. Ara bé amb matisos, quan parlem del producte local hi ha certes famílies d’aliments en les que tenim una oportunitat de subministrament molt amplia, com puguin ser les verdures, el vi o la llet però en moltes altres és ben complicat augmentar el consum més enllà de la realitat agroclimàtica de la nostra terra.

En tot cas, considerem possible donar compliment a la normativa turística 3/2022 on s’inclouen uns percentatges mínims de consum de producte local a tots els establiments dels sector HORECA i arribar a superar-los en determinades famílies com hem comentat anteriorment.

I es que estem convençuts de que la peça clau és la VOLUNTAT al servei de la COMPRA CONSCIENT. Una decisió de compra que comporta demanar-se: Què estem comprant? A qui estem ajudant amb la nostra compra?

Aquestes preguntes no impliquen compra tots els articles complint uns alts estàndards de especificacions ambientals o no comprar-ne cap. Sinó que ens conviden a donar passes entenent les possibilitats de cada empresa. Poc a poc fem camí, posant actitud valenta i valors d’empresa basats en la visió a mitjà i llarg termini.