ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Entrevista a Antoni Tarabini sobre la manca de mà d’obra. “No sabem ni quants ni quin perfil de treballador necessiten les nostres pimes. Ho hem de poder saber”

PIMEM ha volgut conèixer de primera mà una problemàtica que afecta a tots els sectors. amb més o manco mesura. El departament de premsa de la Federació ha volgut comptar amb la mirada i reflexió del sociòleg Antoni Tarabini i d’aquesta manera apropar-mos a una de les amenaces més reals per a la viabilitat de moltes pimes.

1- Per què hem arribat a una situació on la manca de mà d’obra posa en perill el futur de moltes pimes?

Fa uns anys dúiem de la península 29.000 treballadors per fer feina a la hostaleria. Venien amb un contracta de temporada i tenien casa i la cosa era bona de dur…això s’ha acabat. Mentre les grans cadenes tenen el personal relativament controlat i quantificat, les pimes no. On tenim el problema? A les pimes hi ha un autèntic desastre perquè no saben quants de treballadors necessitaran ni de quin perfil. En aquests moments el treballador que viu a Mallorca ja no el volen perquè hi ha determinades contractacions que no convenen o perquè viuen enfora del lloc de feina, per exemple.

2-Què se pot fer?

Una anàlisi profunda sobre quin tipus de treballadors necessiten les pimes. Se tracta d’aportar valor afegit, la resta és moda.

3-Quin paper hi juga la formació?

El Govern en funcions ha creat una formació dual, millor o pitjor, però és una autèntica dificultat a nivell de feina. La formació dual que s’està fent no correspon a les necessitats de les pimes. Necessitem una investigació i obtenir una sèrie de dades per saber exactament que necessiten tant les mitjanes com les petites empreses.

4-Una problemàtica d’aquesta envergadura sembla mentida que no es veiés a venir amb el pas del temps. On hem fallat?

Perquè pensàvem que tot anava bé. Ara ens trobem que el gran empresari li va bé, el turisme de luxe és un exemple però, no al petit i mitjà empresari que viu un escenari diferent. En aquests moments tenim dades i indicis que comença una crisi ciutadana als nostres països d’origen, Alemanya i Anglaterra. En aquests moments la crisi a Alemanya ja ha tocat al ciutadà i per tant aquest senyor s’ho pot pensar dues vegades i inclús mirar destins més barats com Albània o Turquia. Podem tenir un dèficit de demanda, les reserves de darrera hora s’estan anul·lant. La crisi hi és.

5-Les eleccions han arribat en mal moment?

El govern actual apunt de sortir i els que venen no sabem que faran. En un país normal quan es fa una traspàs de poders s’explica el que hi ha i se decideix allò que se mantén o en canvia. Aquí no se fa res. Les reaccions després dels resultats no deixen de ser sorprenents. La Federació Hotelera fins fa dos dies era cul i merda amb el conseller de turisme i ara el posen a parir. No té ni cap ni peus, va en contra d’ells mateixos.

6-Tornant a la problemàtica de la mà d’obra; en quin temps creus que podem resoldre aquest situació?

És molt difícil. En aquests moments estam treballant amb la Cambra de Comerç per veure quin tipus d’empresaris necessiten un determinat perfil de treballador. Després d’un any no hem tret res en clar, els empresaris no contesten tot i que la Cambra s’hi ha implicat molt. Ens agradaria dur una reunió amb la PIMEM i veure que se pot fer.

7-Per tant la nostra patronal creus que pot ajudar en una futura investigació?

Teniu en paper fonamental perquè crec que sou l’única associació que pot fer. Se tractaria d’esbrinar quin tipus de treballador necessita cada sector. Ara bé aquesta situació inestable ho fa molt difícil ja que no encara no hi ha l’interlocutor. Si tinguéssim un diagnòstic fet, res tres pàgines i sense cercar culpables, podríem veure quines solucions hi ha tant a nivell estructural com conjuntural.

8-De no trobar solucions; podem veure com les empreses acabin tancant per no tenir treballadors?

Aquest estiu la cosa anirà bé però, què passarà a l’hivern i l’any que ve. Cada vegada més veiem com la nostra oferta no és l’adequada al tipus de client. Vendrà gent manco temps perquè hi haurà manco doblers.

9-Acabem. Per on hauria de començar el nou Govern?

Hi ha una crisi de model, ens hauríem de seure. És possible? Sí quan puguem saber qui serà el conseller. Això cada vegada s’endarrereix més. Dia 20 entraran al Parlament però no sabem qui formarà part del Govern.